Fiets verwijderen

Staat uw fiets er bij terugkomst niet meer? Dan kan het zijn dat de gemeente of de NS uw fiets heeft verwijderd.

Wanneer verwijderen?

De gemeente verwijdert een fiets die:

  • gebreken heeft en niet meer goed te gebruiken is (fietswrak)
  • langer dan 28 dagen geparkeerd staat
  • gevaarlijk geparkeerd staat (midden op de stoep of voor een nooduitgang)
  • in het stationsgebied verkeerd geparkeerd staat
  • tussen donderdag 17.00 uur en zondag 6.00 uur in de Kromstraat staat
  • op een plek staat waar werkzaamheden aan de weg zijn

Eerst een waarschuwing

De gemeente geeft eerst een waarschuwing. De fiets krijgt een label waarop staat vanaf wanneer de gemeente deze kan verwijderen. Hoeveel tijd u dan nog heeft om uw fiets te verplaatsen hangt af van de situatie. En waar uw fiets staat.

Legitimatiebewijs

Gemeentewerkers die fietsen verwijderen kunnen zich altijd legitimeren. Ziet u iemand die uw fiets verwijdert? U mag dan altijd vragen naar een legitimatiebewijs.

Fiets verwijderd?

De gemeente brengt verwijderde fietsen naar het Fietsdepot Haaglanden (Poolsterstraat 50 in Den Haag). Kijk op de website van het Fietsdepot of uw fiets hier staat. Of bel 070 752 88 00.

Ophalen

Bij het Fietsdepot kunt u uw fiets tegen betaling terugkrijgen. Kijk voor de route en openingstijden op de website van het Fietsdepot. Het Fietsdepot bewaart een fiets een aantal weken. Daarna vernietigt het Fietsdepot de fiets. Of verkoopt de fiets door aan handelaren of leer-werkcentra.

Neem mee

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Pinpas of creditcard
  • Eigendomsbewijs (aankoopbon, framenummer of passende fietssleutel)

Gestolen

Als uw fiets niet bij het Fietsdepot staat, kan deze gestolen zijn. Doe dan aangifte bij de politie.

Video Waarom fietswrakken verwijderen?