Fonds Delft 2040

De gemeente Delft zoekt publieke en private partners om samen te investeren, met geld, tijd en energie. Samen met de Delftenaren investeren in een mooie en voor iedereen toegankelijke stad. Delft reserveert € 75 miljoen in het Fonds Delft 2040. Initiatieven die passen binnen de opgaven, kunnen een beroep doen op dit fonds. 

Criteria

Aanvragen worden gewogen aan de hand van vier criteria:

  • De mate waarin het project bijdraagt aan de opgaven
  • De mate waarin er momentum is voor het project en het project meerdere opgaven versnelt (korte 'time to market')
  • De mate waarin de bijdrage van het fonds maatschappelijk en financieel rendement oplevert
  • De mate waarin andere partijen bijdragen aan de realisatie van het project ('cofinanciering').

Aanvragen

Aanvragen worden getoetst door een investeringscommissie met deskundige leden van buiten de gemeenteorganisatie die adviseert aan het college. De externe leden zijn Francine Houben, Carl Berg, Carolien Gehrels en Karel Luyben. Het college wil hiermee de initiatieven die worden aangemeld bij het Fonds Delft 2040 aanvullen en verrijken met de deskundigheid en ervaring van de externe leden. De leden doen dat door ingediende initiatieven onafhankelijk te toetsen.  Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over de toekenning van een bijdrage uit het Fonds. 

Contact

Voor meer informatie en het aanvraagformulier mailt u naar agenda2040@delft.nl.

Samen bouwen aan de stad van morgen! Wie doet mee?