Formulierenbrigade

Hulp nodig bij het invullen van formulieren of aanvragen van regelingen? De Formulierenbrigade van Delft voor Elkaar helpt u graag! 

De Formulierenbrigade helpt u graag

Inwoners krijgen vaak te maken met het invullen van formulieren. Niet iedereen vindt dit makkelijk. Toch is het belangrijk om formulieren goed in te vullen. Er kan veel van afhangen. Bijvoorbeeld het aanvragen voor de huurtoeslag/zorgtoeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen of het aanvragen van een uitkering.

Op het spreekuur kunt u vragen stellen over de volgende onderwerpen:

 • Aanvraag Valyspas
 • AV-Delft
 • Bereken uw recht / NIBUD
 • Bijstandsuitkering aanvragen
 • Bijzondere bijstand aanvragen
 • DigiD aanvragen / activeren
 • DSW eigen risico in termijnen betalen
 • Gehandicaptenparkeerplaats aanvraagformulier
 • Huur- en Zorgtoeslag en controle toeslagen
 • Individuele Inkomenstoeslag
 • Digitaal inschrijven bij het UWV
 • Inschrijving / verlening Woonnet Haaglanden
 • Kindgebonden budget aanvragen / aanpassen
 • Kwijtscheldingsformulier RBG (Regionale Belasting Groep) 
 • SVB AIO aanvragen aanvullende inkomensvoorziening ouderen
 • Toeslagenwet UWV
 • Vakantie / verlof melden bij bijstand
 • WW-aanvragen

Inloopspreekuur

Het inloopspreekuur is op dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur, van Bleyswijkckstraat 91. En op donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur, Aart van der Leeuwlaan 4 (Wijkcentrum de Vleugel).

Op afspraak

Komt u er zelf niet uit om het formulier in te vullen? Dan helpt de Formulierenbrigade u graag. Bel 015 760 02 00 voor het maken van een afspraak. De Formulierenbrigade is geopend op maandag, woensdag en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Adres: Van Bleyswijckstraat 91 in Delft.

Wijkcontactpunt

U kunt ook terecht bij uw wijkcontactpunt.