Frank van Vliet

Frank van Vliet (GroenLinks) is wethouder Klimaat, Cultuur en Openbare ruimte. Daaronder vallen Klimaatadaptatie, Cultuur, Openbare ruimte, Parkeren, Delftse Hout en regionaal groen, Dierenwelzijn en biodiversiteit, Erfgoed, Grondzaken en vastgoed, Afval, Delft Noordoost, inclusief binnenstad.

Video

Wethouder Van Vliet stelt zich in een korte video aan u voor.

Contact met de wethouder

Heeft u een vraag over een onderwerp die tot het werkgebied van wethouder Van Vliet hoort? Stuur de wethouder een e-mail: fvvliet@delft.nl Of bel 14015.

Rechtenvrije foto's 

Nevenfuncties wethouder Frank van Vliet

Bestuursfuncties voortkomend uit de functie van wethouder:

Functie Organisatie
Lid Algemeen Bestuur Avalex (afval)
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Bedrijfsvoering Delft-Rijswijk
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Regionale Belasting Groep (RBG)
Plaatsvervangend lid Bestuurscommissie Va Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Bestuurlijk opdrachtgever - parkeren Parkeren Delft
Deelnemer (deelnemersvergadering) Coöperatie Beheer groen Midden Delfland

Comité van aanbeveling en overige (onbezoldigd):

Organisatie
Delfts Studenten Muziek Gezelschap Krashna Musika
Stichting Zangstudio Delft
Commissielid Energie, Klimaat, Energie en Milieu van VNG