Geboorte overleden kind aangeven

Algemeen

Is uw kind levenloos geboren na een zwangerschap van 24 weken of langer? Doe hiervan dan aangifte in de gemeente waar de geboorte plaatsvond. Bel 14015 om een afspraak te maken.

Beschrijving

Neem bij de afspraak mee:

 • Geldig identiteitsbewijs
 • Verklaring van de arts of verloskundige over het overlijden van het kind
 • Doktersverklaring of Verklaring van bevalling bij een zwangerschap korter dan 24 weken
 • Trouwboekje of partnerschapsboekje als u de geboorte of het overlijden wilt laten bijschrijven
 • Eventueel een akte van erkenning als er geen huwelijk of partnerschap is
 • Wilt u een in het verleden levenloos geboren kind laten bijschrijven? Neem dan de destijds opgemaakte akte mee, als u deze heeft.

Mogelijk heeft u ook andere documenten nodig. Bel 1405 voor meer informatie. De gemeente vertelt u dan wat u voor uw situatie nodig heeft.

Bijschrijven

Een levenloos geboren kind kunt u laten bijschrijven in de basisregistratie van de gemeente waar u woont. Dit geldt ook als uw kind lang geleden levenloos is geboren. Of na de geboorte kort heeft geleefd. Bel 14015 om een afspraak te maken.

Begraven of cremeren

Was de zwangerschap 24 weken of langer? Dan moet u een levenloos geboren kind begraven of cremeren.

Zwangerschap korter dan 24 weken

Was de zwangerschap korter dan 24 weken? Dan hoeft u geen aangifte van een levenloos geboren kind te doen. Maar het mag wel. 

Wie mag aangifte doen?

 • Vader of moeder
 • Iemand anders die bij de bevalling aanwezig was
 • Ziekenhuis of uitvaartverzorger

Als uw kind kort heeft geleefd

Als uw kind binnen 3 dagen na de geboorte overlijdt, doet u:

 • geboorteaangifte in de gemeente waar uw kind is geboren
 • overlijdensaangifte in de gemeente waar het overlijden plaatsvond