Geheimhouding aanvragen

Algemeen

In de Basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens. Wilt u niet dat de gemeente uw gegevens aan anderen doorgeeft? Dan kunt u de gemeente online vragen om uw persoonlijke gegevens geheim te houden. U kunt de geheimhouding ook online beƫindigen.

Beschrijving

Gegevens voor overheidsinstellingen

Vraagt een overheidsinstelling of een andere instelling met een publiekrechtelijke taak de gemeente om uw persoonsgegevens? Zoals de politie, justitie of de Belastingdienst? Dan moet de gemeente de gegevens te leveren. Ook als u geheimhouding heeft aangevraagd.

Aanvraag door verplichte derden

Verplichte derden zijn instanties die voor hun wettelijke taak de juiste persoonsgegevens nodig hebben. Zoals een advocaat die uw gegevens gebruikt voor een gerechtelijke procedure. Bij geheimhouding zal de gemeente u eerst informeren en kunt u bezwaar maken.

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw verzoek binnen 4 weken af.

Voorwaarden

Vraagt u geheimhouding aan? Dan kunt u online geen uittreksel BRP meer aanvragen. Dit kan alleen nog persoonlijk bij de gemeente.

Kosten

Er zijn geen kosten.

Wetten en regels