Gelatinebrug

Er komt een nieuwe fietsbrug over de Schie, de Gelatinebrug. De brug komt in het verlengde van de Rijnweg. Ter hoogte van de Praxis en Lijm & Cultuur. Naar verwachting start de bouw in 2023.

Betere fietsverbinding

Delft krijgt met de Gelatinebrug een extra verbinding van oost naar west over de Schie. Door de brug zijn de TU Delft en station Delft Campus straks beter bereikbaar. Verder zorgt de brug voor meer spreiding van het aantal fietsers. Dit is nodig omdat de huidige fietspaden naar de TU Delft te druk zijn.

Beweegbare brug

De brug krijgt een beweegbaar deel en een doorvaarthoogte van 3 meter. De brug is voor fietsers en voetgangers. Het is de bedoeling dat in de toekomst ook zelfrijdende voertuigen van de brug gebruik kunnen maken.

Verplaatsen laden en lossen schepen

Op de plek van de nieuwe brug liggen nu voorzieningen voor het laden en lossen van schepen. De provincie Zuid-Holland gaat deze voorzieningen verplaatsen. Zo komt er ruimte voor de bouw van de brug. De gemeente zal de brug laten bouwen.

Schieoevers Noord

De Gelatinebrug is een eerste stap in de nieuwe plannen voor het gebied Schieoevers Noord. De brug zorgt ervoor dat dit gebied beter bereikbaar is met de fiets.