Gemeentegrond gebruiken

Het komt voor dat bewoners, bedrijven of andere organisaties gemeentegrond gebruiken alsof het hun eigen grond is. Het gaat dan vaak om grond die direct aan de eigen grond grenst. Het kan zijn dat dit bij het kopen al zo was. Toch mag u deze grond niet gebruiken. Gebruikt u gemeentegrond zonder toestemming? Dan moet u de grond ontruimen.

Geen verhuur of verkoop meer

De gemeente investeert de komende jaren flink in wonen, groen, energie en milieu. Alle stukjes gemeentegrond zijn hierbij belangrijk. De openbare ruimte is van groot belang voor sociale ontmoetingen, groen, gezondheid en klimaatadaptatie. De gemeente verhuurt of verkoopt daarom in principe geen gemeentegrond meer op aanvraag.

Geveltuin

Een geveltuin is een strook planten tegen de muur van uw woning. Voor het plaatsen van een geveltuin heeft u meestal geen toestemming nodig van de gemeente.

Zelf beheren

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u ook een stukje gemeentegrond zelf beheren. Denk hierbij aan het onderhouden van een boomtuintje, plantenbak, containertuintje, afvalbak of speelplek. Maar ook aan het beheren van een stukje openbaar groen.