Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Inwoners van Delft kiezen elke 4 jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe gemeenteraad. De raadsleden doen hun werk namens de kiezers. Delft heeft 39 raadsleden. Op de pagina van de gemeenteraad ziet u wie er namens welke partij in de raad zit. Ook vindt u hier meer informatie over de raadsleden.

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad in de brede zin. De medewerkers van de griffie zorgen er bijvoorbeeld voor dat vergaderingen van raadscommissies en de gemeenteraad in goede banen worden geleid. In overleg met de voorzitters stellen zij de agenda's voor de procedure- en overlegvergaderingen op. Zij adviseren de raad, presidium, commissies, fractievoorzittersoverleg en de afzonderlijke leden. Bekijk meer informatie op de pagina van de griffie

Commissies

De gemeenteraad van Delft laat zich adviseren door drie commissies: 

  • commissie Sociaal Domein en Wonen
  • commissie Economie, FinanciĆ«n en Bestuur
  • commissie Ruimte en Verkeer 

Lees meer over de de taken en leden van de commissies.

Burger en raad

Gemeenteraadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Zij willen graag in contact komen met burgers, bedrijven en instellingen, zodat ze op de hoogte zijn van wat er leeft in de stad.

In contact komen met raadsleden kan op verschillende manieren. Zo kunt u een verzoek of vraag voorleggen door te bellen of mailen met de gemeenteraad. Wat kunt u nog meer? 

Kijk voor meer informatie, zoals de vergaderdata van de raads- en commissievergaderingen, op de pagina van de gemeenteraad.