Geslacht op geboorteakte wijzigen

Algemeen

Bent u ervan overtuigd dat u tot het andere geslacht hoort (transgender)? Dan kunt u het geslacht op uw geboorteakte laten aanpassen. Dit doet u bij de gemeente waar u bent geboren. U kunt hierbij ook direct uw voornamen laten wijzigen.

Beschrijving

Neem bij de afspraak mee:

  • Geldig identiteitsbewijs 
  • Originele verklaring van een deskundige (niet ouder dan 6 maanden)

Op de website van het CBIG staan deskundigen waar u de verklaring kunt aanvragen.

Nieuw identiteitsbewijs

Na het wijzigen van uw geslacht zijn uw paspoort, identiteitskaart en rijbewijs niet meer geldig. Vergeet niet om een nieuw document aan te vragen.

Voorwaarden

  • U bent 16 jaar of ouder.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u woont minimaal 1 jaar in Nederland met een geldige verblijfsvergunning.
  • Bent u in het buitenland geboren? Dan moet u de aanvraag bij de gemeente Den Haag doen.

Kosten

Er zijn geen kosten.