Gevelreclame aanbrengen

Voor het aanbrengen van gevelreclame hoeft u geen vergunning aan te vragen als u voldoet aan de volgende regels:

 • De reclame staat in relatie tot de activiteit in of het gebruik van uw pand. 
 • De reclame veroorzaakt geen overlast voor de omgeving.
 • De reclame bevindt zich niet boven of binnen een strook van 30 cm naast de rijbaan.
 • Bewegende reclame, lichtkranten, reclame met veranderd licht en lichtkabels zijn niet toegestaan.
 • De aangebrachte reclame reflecteert geen daglicht.
 • De onderkant van vlaggen en reclame die uitsteekt bevindt zich hoger dan 2,20 meter boven het straatniveau.
 • Vlaggen en reclame die uitsteekt mogen het uitzicht vanuit woningen op de openbare ruimte niet belemmeren.
 • Voor het aanbrengen van de gevelreclame is geen constructieve ingreep of bouwkundige, ingrijpende wijziging van de gevel nodig. 

Welstand

Wilt u reclame aanbrengen op een monument of een pand in het beschermd stadsgezicht? Dan moet de reclame ook voldoen aan de welstandseisen:

 • De reclame moet u in losse letters op de gevel aanbrengen.
 • Fluorescerende kleuren zijn niet toegestaan.
 • Kleine lichtbakken zijn alleen toegestaan als uitsteekreclame.
 • Verlichting van reclame en lichtbakken mag alleen de reclame zelf uitlichten en niet uitstralen naar de omgeving of andere delen van de gevel.
 • Per gebouw zijn bij een gevelbreedte tot 6 meter maximaal 2 reclames toegestaan. Bij een grotere gevelbreedte zijn 2 reclames plus 1 reclame per 6 strekkende meter gevelbreedte boven de 6 meter toegestaan. Als op de gevel een banier is aangebracht, zijn andere reclame-uitingen niet toegestaan.
 • Bij de hoofdentree mag u aan de gevel slechts 1 bord aanbrengen met de namen van alle bedrijven die in het pand zijn gevestigd.
 • Een reclamedrager moet u inpassen binnen de vormgeving van de bestaande gevel, zodat de reclame de architectuur van de gevel niet aan het oog onttrekt.
 • Bovenlichten mogen niet door reclame aan het zicht worden onttrokken.
 • Een reclame over meerdere panden is niet toegestaan.
 • Bij kantoren en bedrijfsverzamelgebouwen met een laagsgewijze, horizontale gevelindeling mag u boven het begane grondniveau alleen de gebouwnaam of 1 reclame-uiting aanbrengen.
 • Bij hoekpanden mag u de reclame ook aan de zijgevel aanbrengen.
 • De reclame mag u alleen aanbrengen in het vlak van de voorgevel of zijgevel tussen de begane grond en de onderkant van de ramen of het doorgaans voor ramen bestemde vlak op de eerste verdieping, op de ramen van de begane grond of op de zonwering van de begane grond.
 • Dakreclame is niet toegestaan.
 • Als er op de gevel al reclamevelden of koofborden aanwezig zijn, moet u de reclame daarin aanbrengen. Tenzij de reclamedragers in strijd zijn met de overige regels voor gevelreclame.
 • Een gevelreclame anders dan een uitsteekreclame moet u evenwijdig en vlak aan de gevel plaatsen.
 • Een gevelreclame anders dan een uitsteekreclame mag maximaal 20 centimeter uit het gevelvlak steken.
 • Een uitsteekreclame mag maximaal 0,50 meter hoog zijn. De maximale uitkraging is 0,50 meter.
 • Een uitsteekreclame mag maximaal 20 centimeter dik zijn.
 • Reclames op zonweringen en markiezen mogen niet meer bedragen dan 20% van de oppervlakte van de markies of zonwering en niet groter zijn dan 1,50 m².
 • Reclame op vensters (uitwendige scheidingsconstructie) mag maximaal 20% van het oppervlak van de ruit zijn waarop de reclame is aangebracht. 

Omgevingsvergunning

Voldoet u niet aan deze regels? Dan heeft u voor het aanbrengen van de gevelreclame een omgevingsvergunning nodig.

Afwijken regels welstand

Afwijken van de welstandseisen kan alleen met een positief advies van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit.