Grond, bagger of bouwstoffen melden

Algemeen

Gebruikt u voor een (bouw)project grond, baggerspecie of steenachtige bouwstoffen? Of gaat u deze tijdelijk grond of bagger opslaan? Dan moet u dit meestal melden bij het Meldpunt Bouwkwaliteit van Rijkswaterstaat.

Beschrijving

U moet een melding doen voor: grond of bagger die:

  • Grond of bagger die weer onderdeel gaat uitmaken van de bodem. En voldoet aan de toepassingseisen van de Nota bodembeheer.
  • Grond of bagger die u gebruikt voor grootschalige bouw- en wegconstructies. Zoals wegen, spoorwegen en geluidswallen.
  • Grond of bagger die u tijdelijk opslaat.
  • Grond of bagger die van buiten de gemeentegrens komt (ongeacht het volume).

Is het volume van de grond of bagger kleiner dan 50 m3? Dan hoeft u geen melding te doen.

Bouwstoffen

Voor het toepassen van bouwstoffen die aan de kwaliteitseisen voldoen (milieuhygiƫnische verklaring) is meestal geen melding nodig. U hoeft alleen een melding te doen bij:

  • Toepassen van IBC-bouwstoffen vanaf 5.000 m3
  • Hergebruiken van bouwstoffen zonder bewerking onder dezelfde condities en door dezelfde eigenaar

U mag geen bouwstoffen tijdelijk opslaan.

IBC-bouwstoffen

Meld het gebruik van IBC-bouwstoffen minimaal een maand van tevoren. Dit zijn bouwstoffen die de maximale emissiewaarden overschrijden. En die u niet zonder isolatie-, beheers- en controlemaatregelen mag toepassen. 

Alleen voor bedrijven

De meldplicht geldt alleen voor bedrijven die grond, bagger of bouwstoffen gaan gebruiken. Of opslaan. De eigenaar van de locatie doet de melding. Of een gemachtigde persoon zoals een aannemer of adviesbureau. Particulieren hoeven geen melding te doen.

Toezicht

De Omgevingsdienst Haaglanden houdt toezicht op het gebruik en de opslag van de grond, bagger en bouwstoffen. Heeft vragen? Neem contact op met de Omgevingsdienst via toezicht@odh.nl.

Hoelang duurt het?

Het Meldpunt Bodemkwaliteit stuurt uw melding door naar de gemeente. Deze handelt uw melding binnen 5 werkdagen af. Voor IBC-meldingen geldt een termijn van 1 maand. U ontvangt een e-mail als uw melding akkoord is. Of als er nog aanvullende informatie nodig is.

Kosten

Er zijn geen kosten.