Handhaven bij bouwen

Algemeen

Overtreedt iemand de regels bij het bouwen of gebruiken van een bouwwerk? Of heeft u overlast van het werk? Probeer er eerst samen uit te komen. Een goed gesprek is een prima begin om tot een oplossing te komen. Eventueel met deskundige bemiddeling.

Loopt dat op niets uit? Dan kunt u de gemeente vragen om te handhaven. Dit kan niet anoniem. Na uw verzoek controleert de gemeente de situatie. En treedt op als dat nodig is.

Schriftelijk

U kunt de gemeente ook schriftelijk een verzoek doen. Stuur uw verzoek naar:

Burgemeester en wethouders van Delft
Veiligheid - Vergunningen, toezicht en handhaving
Postbus 78
2600 ME  Delft

Vermeld hierbij welke regels iemand overtreedt.

Waarschuwing

De persoon of het bedrijf die de regels overtreedt krijgt een waarschuwing. En het verzoek om de overtreding op te heffen. Dit kan door het bouwwerk te verwijderen. Of door alsnog een vergunning aan te vragen.

Handhavingsbesluit

Als dit niet gebeurt, krijgt de overtreder een handhavingsbesluit. Dit is een eis van de gemeente om de overtreding ongedaan te maken. En de oude situatie te herstellen.

Dwangsom

De gemeente kan actie van de overtreder afdwingen door een dwangsom op te leggen. Het betalen van deze boete betekent niet dat de situatie mag blijven bestaan. De gemeente zal blijven eisen om de situatie ongedaan te maken. Dit kan door nog een dwangsom op te leggen. Of door bestuursdwang toe te passen.

Bestuursdwang

Bij bestuursdwang zal de gemeente het bouwwerk laten verwijderen. De overtreder betaalt hiervan de kosten.