Herontwikkeling Schieoevers

Aan de oevers van de Schie ontstaat een levendig, divers en kleurrijk stuk stad. Een plek waar innovatie werkelijkheid wordt. Waar duurzaamheid en nieuwe ontwikkelingen elkaar ontmoeten. En waar wonen, werken en recreëren nieuwe combinaties vormen.

Verandering

De gemeente heeft hoge ambities voor Schieoevers Noord. In 2030 is een groot deel van het huidige bedrijventerrein een uniek gemengd stedelijk gebied. Om te wonen, werken en recreëren. Hoe en met welke snelheid Schieoevers Noord gaat veranderen hangt af van kansen die zich voordoen. En de initiatieven die zullen ontstaan.

Uitgangspunten

De gemeente heeft voor de veranderingen in Schieoevers Noord 5 uitgangspunten opgesteld. 

1. Een levendig gemengd stedelijk gebied

Wonen en werken gaan in het nieuwe Schieoevers Noord samen. Hierbij spelen de centrale ligging en de mogelijkheden van het te ontwikkelen terrein een grote rol.

2. Sociaal en cultureel divers

Iedereen moet zich thuis kunnen voelen in Delft. Zowel op sociaal vlak als op het gebied van werkgelegenheid. Dat is voor de stad een belangrijk uitgangspunt. Het terrein biedt kansen om een aantrekkelijk gebied te ontwikkelen voor alle Delftenaren.

3. Innovatieve maakindustrie

Doen, denken, maken en leren staan centraal in de 21-eeuwse economie van dit gebied. Om ook in de toekomst recht te doen aan de geschiedenis in het industriële karakter van het gebied. Dit gebeurt door opnieuw ruimte te bieden. Zoals aan ontwikkelingen die passen bij Delft als 'hoofdstad van innovatie en technologie'.

4. Goede verbindingen en nieuwe mobiliteit

Door de combinatie van wonen en werken neemt de druk op de verkeerscapaciteit en mobiliteit toe. Goede wegen en fiets- en wandelpaden zijn belangrijk om het gebied aan te sluiten op de omgeving. Zonder overlast te veroorzaken voor bewoners en andere bedrijven.

5. Een gezonde en duurzame omgeving 

Een fijne omgeving om voor wonen en werken. Dat vraagt ook om aandacht voor de leefomgeving van mens, plant en dier. Groen en water zijn belangrijk voor het gebied. Zoals het Schiepark langs de oevers van de Schie.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Vragen

Heeft u een vraag? Stuur een e-mail naar schieoevers@delft.nl.