Hulp voor gedupeerdere ouders toeslagenaffaire

Algemeen

Heeft u problemen door de toeslagenaffaire? Het speciale hulpteam voor Delftse gedupeerde ouders en kinderen helpt u en uw gezin graag met het vinden van een oplossing.

Hulp van de gemeente

Samen kijken we naar uw situatie en naar welke hulp er nodig en mogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld hulp zijn bij:

  • geldzorgen en het oplossen van schulden
  • gezondheidsproblemen (lichamelijk of psychosociaal)
  • het zoeken naar mogelijkheden voor werk of een opleiding
  • dreigende uithuiszettingen of afsluiting van gas, elektriciteit of water
  • andere woonvragen
  • het ondersteunen bij hulpvragen van uw gezin
  • het contact met de Belastingdienst

Wilt u hulp of een luisterend oor? Geef dan uw gegevens aan ons door. Een medewerker van het hulpteam belt u dan binnen 5 werkdagen. U kunt ook zelf bellen naar 14015. Van maandag tot en met vrijdag zijn wij telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. U kunt ook een Whatsapp sturen naar 0652739476. Op werkdagen krijgt u binnen 24 uur een reactie.

Veelgestelde vragen

Algemeen

U moet zich melden bij de Belastingdienst. Dit doet u door te bellen naar het Serviceteam van de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer 0800-235 83 58. U mag ook eerst contact opnemen met de gemeente. Dan helpen wij u bij uw aanmelding.

De Belastingdienst betaalt de vergoedingen uit aan gedupeerde ouders, de kinderen van gedupeerde ouders en ex-toeslagpartners. 

Het hulpteam kan u helpen wanneer er door de toeslagenaffaire problemen zijn ontstaan met financiën, gezondheid, wonen, werk of binnen het gezin.

U vindt meer informatie op de website van de Belastingdienst

Nee, dit heeft geen gevolgen. Het geld dat u heeft ontvangen wordt niet meegenomen in de vermogenstoets om het recht op bijstand of bijzondere bijstand vast te stellen. 

Hulp van de gemeente

Een medewerker van het hulpteam neemt binnen 5 werkdagen contact met u op. We luisteren naar uw verhaal en/of vraag. Om een goed beeld te krijgen van uw situatie kunnen we vragen stellen over financiën, wonen, gezondheid, werk en uw gezin. Aan de hand van wat u ons vertelt, helpen we u vervolgens zo goed mogelijk.

Dit hangt af van uw situatie en hulpvraag. Gedupeerde ouders hebben recht op brede ondersteuning van de gemeente. Brede ondersteuning is hulp op allerlei onderdelen van uw leven. Samen kijken we welke hulp er nodig is voor een nieuwe start voor u (en uw gezin). Het hulpteam schrijft dit op in een plan van aanpak. 

Brede ondersteuning is maatwerk. Het kan zijn dat u spullen krijgt binnen de brede ondersteuning. Hiervoor is wel een motivatie nodig. Het recht op brede ondersteuning is niet hetzelfde als het recht op spullen. 

Nee, de hulp die u krijgt verschilt per persoon en situatie. Wat er nodig is om een nieuwe start te maken is voor iedereen anders.

Nee, dat is niet mogelijk. De brede ondersteuning is gericht op een nieuwe start in de toekomst. Het hulpteam kijkt naar de situatie die er nu is en wat er nu nodig is om die start te kunnen maken.

Heeft u te maken met een dreigende uithuiszetting? Of een dreigende afsluiting van gas, elektriciteit of water? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het hulpteam. Meld dat het om een crisissituatie gaat. We nemen dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen, contact met u op.

Hulp van het hulpteam is vrijblijvend. U beslist zelf of u hier gebruik van maakt. Wilt u geen hulp? Dan kunt u dit doorgeven aan uw contactpersoon van het hulpteam. Wilt u op een later moment toch hulp? Stuur dan een e-mail naar toeslagenaffaire@delft.nl.

Stuur een e-mail naar toeslagenaffaire@delft.nl. We kijken dan graag samen opnieuw naar uw situatie.

Schulden

Als de Belastingdienst u heeft aangemerkt als gedupeerde, worden bijna alle schulden kwijtgescholden die zijn ontstaan vóór 1 januari 2021. Ook als u deze schulden heeft afbetaald ná deze datum. U hoeft hiervoor zelf geen aanvraag in te dienen. Schulden die ná 1 januari 2021 zijn ontstaan, worden niet kwijtgescholden. Deze moet u wel betalen. 

Uw private schulden (en bijkomende kosten) die zijn ontstaan vóór 1 juni 2021 kunt u indienen bij Sociale Banken Nederland (SBN). Als deze schulden aan de voorwaarden voldoen, betaalt de SBN deze af.

Heeft u private schulden (die u vóór 1 juni 2021 moest betalen) betaald met het compensatiebedrag van de Belastingdienst? Dan kunt u dit geld misschien terugkrijgen van SBN. U moet hiervoor wel een aanvraag doen.

Let op: bent u vóór 1 juli 2023 erkend als gedupeerd? Dan heeft u tot 31 december 2023 om uw aanvraag in te dienen bij de  SBN. Bent u ná 1 juli 2023 erkend als gedupeerd? Dan heeft u vanaf dat moment 6 maanden om uw aanvraag in te dienen.

U kunt hulp krijgen van het hulpteam van de gemeente bel 14015 of mail naar toeslagenaffaire@delft.nl en ISOFA Delft bel 06-19004038 of mail naar info@isofa.nl, bij:

  • het verzamelen van uw private schulden
  • het invullen van het formulier voor uw private schuldenlijst
  • het online indienen van uw (betaalde) private schulden bij SBN

Dit hangt af van uw situatie. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met uw bewindvoerder of uw consulent van de Financiële Winkel om door te geven dat u gedupeerd bent. Uw hulpverlener kijkt dan samen met u of het mogelijk is om uw traject eerder te beëindigen. 

Ja, in sommige situaties wordt uw afbetaalde schuld vergoed. De SBN heeft een speciaal loket ingericht waar u uw al betaalde schulden kunt doorgeven. Ook als u schulden heeft betaald met eigen geld en u later werd erkend als gedupeerde.

SPUK

De SPUK is een specifieke uitkering. Via een SPUK kunnen gemeenten geld aanvragen bij het Rijk om beleid uit te voeren. In de SPUK wordt geregeld waarvoor gemeenten geld krijgen en hoe zij dit moeten verantwoorden. Het geld is bedoeld om de brede ondersteuning te organiseren.

Ouders hebben geen recht op de SPUK. De SPUK is de manier waarop gemeenten gefinancierd worden om werk uit te voeren. Er bestaat geen recht op compensatie of middelen aan (mogelijk) gedupeerde ouders en hun gezinnen. 

Nee, de gemeente ontvangt geen vast bedrag per gedupeerde ouder.

Meer informatie

Staat uw vraag er niet tussen of wilt u dat we meekijken naar uw situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 14015 of toeslagenaffaire@delft.nl.