Identiteitsfraude

Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. Er zijn mensen die misbruik maken van deze kopieën. U kunt dit misbruik voorkomen.

Video Identiteitsfraude

Fraude voorkomen

Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en documentnummer is meestal voldoende. Zoals: 'Paspoort, NWLFR3706'. Geeft u toch een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen. Schrijf op de kopie:

  • dat het een kopie is
  • aan welk bedrijf u de kopie geeft
  • de datum waarop u de kopie afgeeft

Streep verder op de kopie uw burgerservicenummer door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan. Veel organisaties en bedrijven hebben dit nummer niet nodig.

Fraude melden

Denkt u dat er iemand fraude pleegt met uw identiteitsbewijs? Dan kunt u dit op afspraak melden bij de gemeente. 

ID-cover

Een ID-cover schermt uw pasfoto, burgerservicenummer en het nummer van uw identiteitsbewijs af. De hoesjes zijn onder andere te koop bij de ANWB.