Impact op de stad

Het is belangrijk om te weten welke plekken het beste zijn om te bouwen en welke aanpassingen nodig zijn in de stad. Dit is nodig om de juiste keuzes te kunnen maken. De gemeente heeft daarom onderzoek laten doen naar de impact van de opgaven voor de stad. De impactanalyse is opgesteld door Kuipers Compagnons in samenwerking met de gemeente.

Kansen in beeld

De impactanalyse laat zien waar er in Delft kansen liggen om nieuwe woningen en bedrijfsruimte te bouwen. Ook laat het vooral zien welke kansen er zijn om de kwaliteit van de stad te verbeteren.

De gemeente wil niet alleen meer woningen en extra banen, maar ook betere voorzieningen en een betere en groenere leefomgeving. Hierdoor is sneller de overstap te maken naar duurzame energie.

Bouwstenen voor keuzes

De impactanalyse is een studie die bedoeld is om inspiratie te geven en de stad op ideeën te brengen. Het biedt de bouwstenen die Delft nodig heeft om de beste keuzes te maken voor toekomst van de stad.

Omgevingsvisie

De gemaakte keuzes komen in de Omgevingsvisie, een integrale toekomstvisie voor de fysieke leefomgeving in Delft. Dat is de omgeving waarin we wonen, werken en vrije tijd doorbrengen.