Incidentele festiviteit melden

Algemeen

Als bedrijf, sportvereniging of school moet u voldoen aan bepaalde geluidsnormen. Organiseert u een activiteit op eigen terrein waarbij u meer geluid maakt? Zoals bij een feest met versterkte muziek? Meld dit uiterlijk 10 dagen van tevoren bij de gemeente.

Beschrijving

Uw melding komt direct in de activiteitenkalender. Omschrijf deze dus zorgvuldig. Geeft u een locatie op? Dan is uw melding ook zichtbaar op de activiteitenkaart.

Incidentele festiviteit

U mag een aantal keer per jaar een incidentele festiviteit organiseren waarbij u de geluidsnormen overschrijdt. U heeft hiervoor jaarlijks een saldo van 12 punten. Voor de hele stad geldt:

 • Festiviteit binnen (met ramen en deuren dicht): 1 punt
 • Festiviteit buiten tot uiterlijk 19.00 uur: 2 punten
 • Festiviteit buiten tot uiterlijk 23.00 uur: 3 punten (maximaal 2 keer per kalenderjaar)
 • Festiviteit buiten tot uiterlijk 0.30 uur: 4 punten (maximaal 1 keer per kalenderjaar). Alleen mogelijk in aangewezen gebieden in de binnenstad en als de volgende dag geen werkdag is.

Collectieve festiviteiten

In Delft zijn per jaar een aantal collectieve festiviteiten die voor alle bedrijven gelden. De collectieve feestdagen in 2024 zijn:

 • Vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 februari (Bluesfestival)
 • Vrijdag 26 april (Koningsnacht)
 • Zondag 5 mei (Bevrijdingsdag)
 • Donderdag 19 september (Popronde)

Voorwaarden

 • Uw festiviteit duurt maximaal 4 uur.
 • U mag de geluidsnormen alleen overschrijven op de tijden die u heeft aangemeld.
 • U mag maximaal 1 keer per 3 weken een incidentele festiviteit houden.
 • Voor festiviteiten binnen (ramen en deuren dicht) is het geluid maximaal 40 dB(A).
 • Voor festiviteiten buiten is het geluid maximaal 70 dB(A) en 80 dB(C).
 • Informeer de buurt minimaal 10 dagen van tevoren dat er een festiviteit plaatsvindt.
 • Noem hierbij het telefoonnummer waarop u tijdens de festiviteit bereikbaar bent.
 • Voorkom altijd overmatige hinder voor de omgeving.
 • U bent bevoegd om de festiviteit te melden.

Andere activiteiten

Vindt er bij uw locatie een andere activiteit plaats? Dan kan het zijn dat uw incidentele festiviteit niet door kan gaan. Zie de activiteitenkalender voor een overzicht van activiteiten in Delft.

Kosten

Er zijn geen kosten.