Informatie voor kinderen van gedupeerde ouders

Algemeen

Is jouw vader of moeder gedupeerd door de toeslagenaffaire? Voor jou is er de kindregeling. Dit is een herstelregeling waardoor je recht hebt op een geldbedrag van de Belastingdienst.

Waar bestaat hulp uit?

Je kunt ook terecht voor hulp bij ons speciale hulpteam voor Delftse gedupeerde ouders en hun kinderen. Samen kijken we naar jouw situatie en naar welke hulp er nodig en mogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld hulp zijn bij:

 •     geldzorgen en het oplossen van schulden
 •     problemen met je gezondheid of als je niet zo lekker in je vel zit
 •     het zoeken naar mogelijkheden voor werk of het volgen van onderwijs
 •     dreigende uithuiszettingen of afsluiting van gas, elektriciteit of water
 •     andere woonvragen
 •     het ondersteunen bij hulpvragen van jouw eigen gezin
 •     het contact met de Belastingdienst

Wil je hulp of een luisterend oor? Geef dan jouw gegevens aan ons door. Een medewerker van het hulpteam belt je dan binnen 5 werkdagen. Je kunt ook zelf bellen naar 14015. Van maandag tot en met vrijdag zijn wij telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.
 

Veelgestelde vragen

Wil je meer informatie? Hieronder vind je antwoorden op vragen over verschillende onderwerpen.

Algemeen

Wat is de kindregeling?

De kindregeling is voor kinderen van gedupeerde ouders die problemen door de toeslagenaffaire van dichtbij meemaakten. De kindregeling moet kinderen helpen om weer positief naar de toekomst te kijken. De regeling bestaat uit drie onderdelen:

 • Een geldbedrag van de Belastingdienst
 • Brede ondersteuning door de gemeente
 • Aanvullende hulp

Op www.kindregelingvoorjou.nl vind je meer informatie over de kindregeling. Zoals over het ontstaan van de kindregeling, de hoogte van het geldbedrag en aanvullende hulp. 

Hoe weet ik of ik recht heb op de kindregeling?

Wanneer je recht hebt op de kindregeling ontvang je vanzelf een brief van de Belastingdienst. Voor de kindregeling moet je voldoen aan twee voorwaarden:

 • je ouder(s) of verzorger(s) zijn vastgesteld als gedupeerde(n)
 • op 1 januari 2005 was je maximaal 20 jaar oud en je bent uiterlijk op 5 november 2022 geboren
Op de website van de Belastingdienst lees je meer over wanneer en hoe de brieven worden verstuurd.

Hulp van gemeente

Waarom neemt het hulpteam geen contact met mij op?

Het hulpteam krijgt geen contactgegevens van de Belastingdienst. Daardoor kunnen wij geen contact met jou opnemen voordat we een bericht van jou hebben gekregen.

Wat gebeurt er als ik mij bij het hulpteam meld? Een medewerker van het hulpteam neemt binnen 5 werkdagen contact met je op. We luisteren naar jouw verhaal en of vraag. Om een goed beeld te krijgen van jouw situatie kunnen wij vragen stellen over financiën, wonen, gezondheid, werk en je gezin. Aan de hand van wat je ons vertelt, helpen we je vervolgens zo goed mogelijk.
Welke hulp kunnen jullie mij bieden?

Kinderen van gedupeerde ouders hebben recht op brede ondersteuning van de gemeente. Brede ondersteuning is hulp. Hulp op allerlei onderdelen van je leven. Samen kijken we welke hulp er nodig is voor een nieuwe start voor jou (en jouw gezin). Het hulpteam schrijft dit op in een plan van aanpak.

De brede ondersteuning is maatwerk. Het kan zijn dat jij spullen krijgt binnen de brede ondersteuning. Hiervoor is wel een motivatie nodig. Het recht op brede ondersteuning is niet hetzelfde als het recht op spullen.

Krijgen alle kinderen van gedupeerde ouders dezelfde hulp? Nee, de hulp die je krijgt verschilt per persoon en situatie. Wat er nodig is om een nieuwe start te maken is voor iedereen anders.
Als ik kosten heb gemaakt die niet in het plan van aanpak staan, kan ik die dan achteraf vergoed krijgen.? Nee, dat is niet mogelijk De brede ondersteuning is gericht op een nieuwe start in de toekomst. Het hulpteam kijkt naar de situatie die er nu is en wat er nu nodig is om die nieuwe start te kunnen maken. 
Kan ik mijzelf aanmelden voor hulp of moet dit samen met mijn ouders? Als je 16 jaar of ouder bent, mag je jezelf aanmelden bij de gemeente. Als je jonger bent dan 16 jaar kan je dit samen met ouders en/of verzorgers doen. Is dit door jouw persoonlijke omstandigheden niet mogelijk? Meld je dan zelf aan en bespreek dit met het hulpteam.
Ik heb snel hulp nodig. Waar kan ik mij het beste melden voor hulp?

Heb je bijvoorbeeld te maken met een dreigende uithuiszetting? Of een dreigende afsluiting van gas elektriciteit of water? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het hulpteam en meld dat het om een crisissituatie gaat. We nemen dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen contact met u op.

Ik wil geen hulp van het hulpteam van de gemeente. Wat moet ik doen?

Hulp van het hulpteam is vrijblijvend. Je beslist zelf of je hier gebruik van maakt. Wil je geen hulp? Dan kan je dit doorgeven aan jouw contactpersoon van het hulpteam. Wil je op een later moment toch hulp? Stuur dan een e-mail naar toeslagenaffaire@delft.nl.

Ik ben niet tevreden over de hulp die ik heb gekregen. Wat kan ik doen?

Stuur een e-mail naar toeslagenaffaire@delft.nl. We kijken dan graag samen opnieuw naar jouw situatie.

SPUK

Wat is de SPUK?

De SPUK is een specifieke uitkering. Via een SPUK kunnen gemeenten geld aanvragen bij het Rijk om beleid uit te voeren. In de SPUK wordt geregeld waarvoor gemeenten geld krijgen en hoe zij dit moeten verantwoorden. Het geld is bedoeld om de brede ondersteuning te organiseren.

Heb ik recht op de SPUK? Ouders hebben geen recht op de SPUK. De SPUK is de manier waarop gemeenten gefinancierd worden om werk uit te voeren. Er bestaat geen recht op compensatie of middelen aan (mogelijk) gedupeerde ouders en hun gezinnen. 
Krijgt de gemeente een vast bedrag per kind  om in te zetten voor hulp? Nee, de gemeente ontvangt geen vast bedrag per kind van een gedupeerde ouder.

Meer informatie

Staat jouw vraag er niet tussen of wil je dat we meekijken naar jouw specifieke situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 14015 of toeslagenaffaire@delft.nl.