Formulierenbrigade

Hulp nodig bij het invullen van formulieren of aanvragen van regelingen? De Formulierenbrigade van Delft voor Elkaar helpt u graag! 

Hiervoor kunt u bij ons terecht

Inwoners krijgen vaak te maken met het invullen van formulieren. Niet iedereen vindt dit makkelijk. Toch is het belangrijk om formulieren goed in te vullen. Er kan veel van afhangen. Bijvoorbeeld het aanvragen voor de huurtoeslag/zorgtoeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen of het aanvragen van een uitkering.

Op het spreekuur kunt u vragen stellen over de volgende onderwerpen:

 • Aanvraag Delftpas
 • SVB aanvragen aanvullende inkomensvoorziening ouderen
 • Aanvraagformulier via de website van Valys
 • AV-Delft
 • Bijstandsuitkering aanvragen
 • Bijzondere bijstand aanvragen
 • Bereken uw recht / NIBUD
 • Digitaal inschrijven bij het UWV
 • DigiD aanvragen / activeren
 • DSW eigen risico in termijnen betalen
 • Gehandicaptenparkeerkaarten (direct betalen via iDEAL)
 • Gehandicaptenparkeerplaats aanvraagformulier
 • Huur- en Zorgtoeslag en controle toeslagen
 • Individuele Inkomenstoeslag
 • Inschrijving / verlening Woonnet Haaglanden
 • Kindgebonden budget en controle toeslagen
 • Kwijtscheldingsformulier RBG (Regionale Belasting Groep) als u geen uitkering van de gemeente heeft
 • Melding maken vakantie of verblijf in het buitenland als u een uitkering heeft
 • Toeslagenwet UWV
 • WW-aanvragen

Afspraak maken

De Formulierenbrigade is open op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur.  

Delft voor Elkaar  
Telefoonnummer (afspraak maken verplicht) 015 760 02 00
Mail info@delftvoorelkaar.nl
Adres Van Bleyswijckstraat 91 in Delft

Wijkcontactpunt

U kunt ook terecht bij uw wijkcontactpunt.

Uw mening
Uw mening