Aanvraag bijstand na kortdurend werk

Een bijstandsuitkering stopt op het moment dat u werk vindt. Het kan gebeuren dat uw werk van korte duur is. Bijvoorbeeld omdat uw contract niet wordt verlengd of vakantiewerk stopt. In sommige gevallen geldt er een verkorte aanvraagprocedure. De gemeente kan uw uitkering dan snel herstellen. 

Maak voor een verkorte aanvraag, samen met uw eventuele partner, een afspraak met de gemeente.

Beschrijving

Meenemen

  • Een legitimatiebewijs (en van uw partner)
  • Laatste bankafschrift van bank- en spaarrekeningen/saldo-overzicht internetbankieren
  • Bewijs dat uw tijdelijk werk is afgelopen
  • Bewijsstuk(ken) van ontvangen inkomsten 

Tijdens het activeringsgesprek bekijkt de gemeente of er direct daarna werk voor u is. Is er geen werk? Dan vult u samen met de gemeente een aanvraagformulier in om uw uitkering te herstellen.

Voorwaarden

  • U bent 27 jaar of ouder
  • U heeft korter dan 6 maanden geleden een uitkering ontvangen van de gemeente Delft
  • Uw ontslag is niet langer geleden dan 10 werkdagen
  • U schrijft zich zo spoedig mogelijk in als werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf
  • Er zijn geen wijzigingen geweest in uw woon-, leef- en/of vermogenssituatie sinds de beëindiging van uw uitkering

Let op!

Heeft u korter gewerkt dan 30 dagen? Neem dan contact op met uw inkomensconsulent voor herstel van uw uitkering. Bel 14015.