Kamerbewoner & kostendeler

Bent u kamerbewoner en ontvangt u een uitkering van de gemeente Delft? Let op dat u een zakelijk of commercieel huurcontract hebt! Kunt u geen geschikt huurcontract overleggen aan de gemeente? Dan kan het zijn dat de gemeente u ziet als kostendeler. Dit kan betekenen dat u een lagere uitkering ontvangt. 

Zorg voor een goed (kamer)huurcontract. Hierin staat in ieder geval:

  • Wie de huurder is
  • Wie de verhuurder is
  • De huurprijs (all-in of uitgesplitst in kale huur en servicekosten)
  • Het adres en de omschrijving van het gehuurde
  • De datum van ingang van het huurcontract
  • Het tijdstip en de wijze van betaling
  • De datum van de jaarlijks huurverhoging
  • De handtekening van de verhuurder en huurder

De huurprijs moet minimaal € 225 per maand zijn.

Een voorbeeld van een commercieel huurcontract is te vinden op kamer.nl of huurcontractvoorbeeld.nl

Uw mening
Uw mening