Kamerbewoner & kostendeler

Bent u kamerbewoner en ontvangt u een uitkering van de gemeente Delft? Let op dat u een zakelijk of commercieel huurcontract hebt! Indien u geen geschikt huurcontract kunt overleggen bij de gemeente dan wordt u mogelijk gezien als kostendeler. Dit kan betekenen dat uw uitkering sterk wordt verlaagd!

Zorg voor een goed (kamer)huurcontract. Hierin staat in ieder geval:

  • Wie de huurder is
  • Wie de verhuurder is
  • De huurprijs (all-in of uitgesplitst in kale huur en servicekosten)
  • Het adres en de omschrijving van het gehuurde
  • De datum van ingang van het huurcontract
  • Het tijdstip en de wijze van betaling
  • De datum waarop jaarlijks de huur wordt verhoogd
  • De handtekening van de verhuurder en huurder

De huurprijs moet minimaal € 225 per maand zijn.

Een voorbeeld van een commercieel huurcontract is te vinden op kamer.nl of huurcontractvoorbeeld.nl