Kamerbewoner & kostendeler

Huurt u een kamer en ontvangt u een uitkering van de gemeente Delft? Dan geldt de kostendelersnorm niet voor u. Het is belangrijk dat u een zakelijk of commercieel huurcontract heeft. Kunt u geen geschikt huurcontract laten zien aan de gemeente? Dan kan het zijn dat de kostendelersnorm wel voor u geldt. Dit kan betekenen dat u een lagere uitkering ontvangt.

Een geschikt huurcontract

In een geschikt huurcontract staat in ieder geval:

  • Wie de huurder is
  • Wie de verhuurder is
  • De huurprijs (all-in of uitgesplitst in kale huur en servicekosten)
    • Let op: de huurprijs moet minimaal € 225 per maand zijn.
  • Het adres en de omschrijving van de gehuurde kamer
  • De startdatum van het huurcontract
  • De datum en de manier van betaling
  • De datum van de jaarlijks huurverhoging
  • De handtekeningen van de verhuurder en huurder

Een voorbeeld van een commercieel huurcontract is te vinden op kamer.nl of huurcontractvoorbeeld.nl