Bijzondere bijstand, telefoonkosten (teksttelefoon)