Bijzondere bijstand, telefoonkosten (teksttelefoon)

Met een teksttelefoon kunt u communiceren wanneer dat door een handicap met een normale telefoon lastig is.

Heeft u een uitkering bij de gemeente of een laag inkomen? Dan kunt u een vergoeding voor telefoonkosten/teksttelefoon online aanvragen.

Beschrijving

De gemeente vergoedt de meerkosten van het abonnement van een teksttelefoon. U moet dan wel als gehandicapte op uzelf aangewezen zijn. En de teksttelefoon nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. In sommige gevallen worden ook de aanschaf- en aansluitkosten van de teksttelefoon vergoed.

Voorwaarden

Inkomensgrens

U kunt een aanvraag indienen als het gezamenlijk netto-maandinkomen niet hoger is dan: 

  • € 1.690 voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders
  • € 1.183 voor alleenstaanden

Heeft u een hoger inkomen dan de gestelde norm en kunt u de bijzondere noodzakelijke kosten niet zelf betalen? Mogelijk heeft u dan toch recht op een gedeeltelijke vergoeding via de bijzondere bijstand. Dit hangt af van uw inkomen en situatie. 

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af.

Vergoeding

De vergoeding gesprekskosten van de teksttelefoon bestaat uit een betaling tot maximaal € 140,- per jaar. Of de aanschaf- en aansluitkosten. U hoeft het bedrag niet terug te betalen.

Medisch advies

U heeft geen medisch advies nodig voor deze vergoeding.

Bewijsstukken

Heeft u een bijstandsuitkering van de gemeente Delft? Stuur dan de volgende bewijsstukken mee:

  • de rekening(en) van de kosten (voor de gesprekskosten of de aanschaf- en aansluitkosten)
  • geldig legitimatiebewijs 

Heeft u geen bijstandsuitkering? Stuur dan ook de volgende bewijsstukken mee:

  • 1 recent afschrift van alle bank- en spaarrekening van alle gezinsleden ook van inwonende kinderen tot 18 jaar
  • een kopie van de salaris- of uitkeringsspecificatie van uzelf
  • als u een partner heeft moet u ook een kopie van zijn/haar salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen
  • als u een of meer inwonende meerderjarige kinderen heeft moet u ook van hen een kopie van salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen

Schriftelijk aanvragen

U kunt bijzondere bijstand ook schriftelijk aanvragen.

Zie ook

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Bent u bewindvoerder?

Begeleidt u een klant met een laag inkomen of een bijstandsuitkering in Delft? Vraag een vergoeding aan voor uw gemaakte kosten. U mag ook namens uw klant een aanvraag bijzondere bijstand indienen. U logt in met eHerkenning of uw eigen DigiD. U mag de DigiD van uw klanten niet gebruiken om namens hen een aanvraag bijzondere bijstand in te dienen.