Bijzondere bijstand, telefoonkosten (teksttelefoon)

Met een teksttelefoon kunt u communiceren wanneer dat door een handicap met een normale telefoon lastig is.

Heeft u een uitkering bij de gemeente of een laag inkomen? Dan kunt u een vergoeding voor telefoonkosten/teksttelefoon online aanvragen. 

Let op! Vraagt u bijzondere bijstand aan en heeft u een partner? Dan moet uw partner de akkoordverklaring invullen. Stuur de verklaring als bijlage mee bij de online aanvraag.

Beschrijving

De gemeente vergoedt de meerkosten van het abonnement van een teksttelefoon. U moet dan wel als gehandicapte op uzelf aangewezen zijn. En de teksttelefoon nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. In sommige gevallen worden ook de aanschaf- en aansluitkosten van de teksttelefoon vergoed.

Voorwaarden

Inkomensgrens

U kunt een aanvraag indienen als het gezamenlijk netto-maandinkomen niet hoger is dan: 

  • € 1.690 voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders
  • € 1.183 voor alleenstaanden

Heeft u een hoger inkomen dan de gestelde norm en kunt u de bijzondere noodzakelijke kosten niet zelf betalen? Mogelijk heeft u dan toch recht op een gedeeltelijke vergoeding via de bijzondere bijstand. Dit hangt af van uw inkomen en situatie. 

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af.

Vergoeding

De vergoeding gesprekskosten van de teksttelefoon bestaat uit een betaling tot maximaal € 140,- per jaar. Of de aanschaf- en aansluitkosten. U hoeft het bedrag niet terug te betalen.

Medisch advies

U heeft geen medisch advies nodig voor deze vergoeding.

Bewijsstukken

Heeft u een bijstandsuitkering van de gemeente Delft? Stuur dan de volgende bewijsstukken mee:

  • de rekening(en) van de kosten (voor de gesprekskosten of de aanschaf- en aansluitkosten)
  • geldig legitimatiebewijs 

Heeft u geen bijstandsuitkering? Stuur dan ook de volgende bewijsstukken mee:

  • 1 recent afschrift van alle bank- en spaarrekening van alle gezinsleden ook van inwonende kinderen tot 18 jaar
  • een kopie van de salaris- of uitkeringsspecificatie van uzelf
  • als u een partner heeft moet u ook een kopie van zijn/haar salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen
  • als u een of meer inwonende meerderjarige kinderen heeft moet u ook van hen een kopie van salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen

Schriftelijk aanvragen

U kunt bijzondere bijstand ook schriftelijk aanvragen.

Zie ook

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Bent u bewindvoerder?

Begeleidt u een klant met een laag inkomen of een bijstandsuitkering in Delft? Vraag een vergoeding aan voor uw gemaakte kosten. U mag ook namens uw klant een aanvraag bijzondere bijstand indienen. U logt in met eHerkenning of uw eigen DigiD. U mag de DigiD van uw klanten niet gebruiken om namens hen een aanvraag bijzondere bijstand in te dienen.