Weinig geld? Gemeente helpt

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de vele regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand.

Bijzondere bijstand aanvragen 

Hieronder vindt u de regelingen en tegemoetkomingen per onderwerp. Staat uw onderwerp of situatie er niet tussen? En denkt u dat u wel bijzondere bijstand kunt krijgen? Dan kunt u nog steeds een aanvraag doen. Geef duidelijk aan om welke kosten het gaat. 

De meest voorkomende regelingen vindt u ook in onze folder.

Nota Armoede

Met alle regelingen en tegemoetkomingen ondersteunt de gemeente Delft haar inwoners met een laag inkomen. We willen namelijk dat Delft een stad is met kansen voor iedereen. In de Nota Armoede staat hoe we er in Delft voor willen zorgen dat iedereen kan meedoen en zich kan ontwikkelen.

Bent u bewindvoerder?

Begeleidt u iemand met een laag inkomen of een bijstandsuitkering in Delft? Ga dan naar de pagina bijzondere bijstand voor bewindvoerder.