Inrit of uitrit melden

Algemeen

Wilt u bij uw woning of bedrijf een in- of uitrit maken naar de openbare weg? Ga dan eerst na of dit volgens het bestemmingsplan mag. Zo ja, dan heeft u geen vergunning nodig. Meld uw plannen wel vooraf bij de gemeente. Doe dit uiterlijk 4 weken voordat u met het werk begint.

Beschrijving

Wilt u een bestaande in- of uitrit veranderen? En is hiervoor een aanpassing nodig aan de openbare weg? Dan moet u dit ook melden.

Stuur bij uw aanvraag mee:

  • Tekening (schaal 1:100) van de oude en nieuwe situatie
  • Plattegrond (schaal 1:100)
  • Eventueel doorsnede, met maten en benamingen
  • Foto's van de huidige situatie

Voorwaarden

De in- of uitrit:

  • is toegestaan volgens het bestemmingsplan
  • levert geen gevaar op voor de het verkeer
  • mag het gebruik van de weg niet belemmeren
  • schaadt het aanzien van de weg niet
  • tast het openbaar groen niet aan

Kosten

Er zijn geen kosten.