Jeugdbeleid

Opgroeien en opvoeden gaat vaak met vallen en opstaan. Misschien krijgt u hulp van familie en vrienden. Of van school of de kinderopvang. Als dat niet genoeg is, kunt u hulp krijgen.

Steuntje in de rug

De gemeente gelooft dat ouders en jongeren veel zelf kunnen. Samen met mensen in hun directe omgeving. Lukt dat niet? Dan is lichte hulp dichtbij en gratis beschikbaar voor alle gezinnen in Delft. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen van organisaties zoals het consultatiebureau. Ook zijn er diverse trainingen en informatiebijeenkomsten die u kunt bezoeken.

Meer hulp nodig?

Soms heeft u meer hulp nodig. Dan kunt u terecht bij Delft Support. Delft Support voert het jeugdbeleid uit van de gemeente Delft. Samen met u stellen zij een plan op. Hierin staat wat de beste hulp is voor uw gezin. Deze hulp kan van alles zijn en hangt af van uw hulpvraag.

Jeugdbeleid in Delft

De gemeente heeft de hulp en ondersteuning van gezinnen en jongeren in Delft opgeschreven in een paar documenten. Hierin leest u meer over hoe de gemeente deze hulp organiseert. En welke regels er zijn.

Manifest Opvoeden en opgroeien in Delft
In dit document staat hoe organisaties in Delft samenwerken. Om gezinnen en kinderen te helpen bij het opvoeden en opgroeien.
Beleidskader Jeugdpreventie – Een Delftse (op)voedingsbodem
In dit document staat hoe de gemeente zorgt voor een goede omgeving voor kinderen. Om in op te groeien en zich te ontwikkelen. Zodat kinderen in Delft de beste start in het leven krijgen, welke achtergrond of thuissituatie ze ook hebben. Dit doet de gemeente samen met ouders, scholen en andere organisaties.
Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden 2021-2026
Jongeren moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. En de kans krijgen om naar school te gaan of te werken. In de regiovisie staat hoe de jeugdzorg in de regio Haaglanden is geregeld. Denk aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning. Bijvoorbeeld als u te maken heeft met problemen rond opvoeding, psychische gezondheid of schooluitval.

De gemeente wil dat jongeren en gezinnen die hulp nodig hebben, deze op tijd krijgen. Ook wil de gemeente dat de hulp effectief en geschikt is. In de verordening staan de rechten en plichten van de gemeente en de inwoners bij deze hulp. Het legt ook uit welke stappen inwoners kunnen nemen om jeugdhulp te krijgen.