Jeugdbeschermingstafel

Zijn er ernstige zorgen over de veiligheid en ontwikkeling van een kind? Bestaan deze zorgen al langer en nemen ze met de hulp die ouder(s) of verzorger(s) krijgen en geven niet af? Dan kan een betrokken hulpverlener een melding doen bij de Jeugdbeschermingstafel. Dit kan als:

 • De ontwikkeling van het kind ernstig wordt bedreigd en de gezinssituatie voor het kind onveilig is
 • De vrijwillige hulpverlening niet of onvoldoende wordt geaccepteerd of er wordt onvoldoende van geprofiteerd
 • Er nagedacht wordt over een kinderbeschermingsmaatregel

Jeugdbeschermingstafel

De Jeugdbeschermingstafel is er voor kinderen tot 18 jaar. Deze pagina bevat informatie voor de gemeenten Delft, Rijswijk, Westland en Midden-Delfland.

Wie mogen een melding doen?

Hulpverleners van de volgende organisaties kunnen een kind aanmelden bij de Jeugdbeschermingstafel:

 • Crisis Interventie team
 • Gemeente Delft, Jeugdteam en Sociaal Team Delft Support
 • Gemeente Rijswijk, Jeugdteam van het Centrum Jeugd en Gezin
 • Gemeente Westland, Sociaal Kernteam
 • Gemeente Midden-Delfland, Maatschappelijk Team
 • Jeugdbescherming west
 • Leger des Heils
 • Nidos
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Stichting MEE
 • Veilig Thuis
 • William Schrikker Stichting

Wie zitten er aan tafel?

Aan de Jeugdbeschermingstafel zitten over het algemeen:

 • De ouder(s) of verzorger(s) van het kind
 • Het kind van 12 jaar of ouder. Of jongere kinderen als de voorzitter dit wenselijk vindt.
 • De hulpverlener die de melding heeft ingediend
 • De voorzitter en secretaris van de Jeugdbeschermingstafel
 • Een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming
 • Beschikbare direct in te zetten casemanager of preventieve jeugdbeschermer
 • Vertrouwenspersonen voor ouders en kind

Goed voorbereiden op het gesprek

Iedereen die aan de Jeugdbeschermingstafel zit krijgt alle stukken. Behalve de vertrouwenspersoon en kinderen onder de 16 jaar. Zo kan iedereen zich goed voorbereiden op het gesprek. De hulpverlener die de melding heeft gedaan geeft het kind en de ouder(s) of verzorger(s) ook uitleg over de werkwijze van de Jeugdbeschermingstafel.

Hoe verloopt het gesprek aan de Jeugdbeschermingstafel?

De situatie van het kind staat centraal tijdens het gesprek. De voorzitter legt uit waar het gesprek over gaat. Iedereen krijgt de gelegenheid om zijn of haar mening te geven over de situatie. Het gesprek duurt ongeveer 2 uur.

De voorzitter neemt samen met de medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming één van de volgende besluiten:

 • Er vindt geen onderzoek plaats door de Raad voor de Kinderbescherming
 • Een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming wordt uitgesteld
 • De Raad voor de Kinderbescherming start een onderzoek

Afspraken

De deelnemers aan de Jeugdbeschermingstafel maken indien mogelijk (veiligheids)afspraken met elkaar. Na de bijeenkomst krijgen alle betrokkenen een samenvattend verslag toegestuurd.

Heeft u een klacht?

Wilt u een klacht indienen over de Jeugdbeschermingstafel? Neem dan contact op met uw eigen gemeente.

Filmpje: gesprek aan de Jeugdbeschermingstafel H4

U heeft een uitnodiging ontvangen van de Jeugdbeschermingstafel H4. In dit filmpje kunt u zien hoe een gesprek aan een Jeugdbeschermingstafel H4 verloopt. En wat u kunt verwachten. 

Animatie JeugdBeschermingsTafel H4