Kabeldistrict Delft

Het Kabeldistrict in Delft wordt een levendige, productieve stadswijk. Waar werken, wonen, leren en maken samenkomen. Het gebied is onderdeel van bedrijventerrein Schieoevers Noord. In het gebied zijn plannen voor ongeveer 3.200 woningen en 1.250 arbeidsplaatsen.

Ruimte voor innovatieve maakindustrie

Het Kabeldistrict is de start van de verandering van Schieoevers Noord. Het bedrijventerrein biedt een mooie kans om te groeien tot een nieuw stuk stad. Dat sociaal en cultureel divers is. Het is de schakel tussen het centrum en de TU Delft. De voormalige Nederlandsche Kabel Fabriek staat centraal in het plan. In de lange hallen van het 65.000 m2 grote complex komt innovatieve maakindustrie. Een hightech campus voor kennisintensieve en creatieve start-ups, scale-ups en MKB’ers. Wat ze op de TU Delft bedenken, kunnen ze straks in het Kabeldistrict maken.

Levendig gemengd stedelijk gebied

In en rond de Kabelfabriek komt werk- en woonruimte voor gezinnen, studenten, kenniswerkers, ondernemers en senioren. Naast koop- en studentenwoningen komen er woningen voor sociale huur en huurwoningen in het middensegment. Zo ontstaat een toekomstbestendig binnenstedelijk gebied dat aantrekkelijk is voor nieuwe generaties.

Goede verbindingen en nieuwe mobiliteit

Het Kabeldistrict verandert de komende tien jaar geleidelijk. Het gebied ligt vlakbij de binnenstad. En tussen twee grote treinstations, Station Delft Campus en station Delft. Aan de oostzijde van Schieoevers Noord grenst het gebied aan de TU Delft. Er is een directe verbinding met de A4 en A13. Dit zorgt voor een goede bereikbaarheid vanuit Rotterdam, Rotterdam The Hague Airport en Den Haag. Voor het gebied is ook veel aandacht voor openbaar vervoer en slimme mobiliteit. Om mensen en goederen sneller, schoner en makkelijker door de wijk te bewegen.

Meer weten?

Amvest en Kondor Wessels Vastgoed ontwikkelen het project. Meer informatie over het kabeldistrict vindt u op de website kabeldistrict.nl.