Kansrijke locaties

Kansen voor kwaliteitsverbetering van bestaande wijken zijn er in ‘wijkversterkingsgebieden’, zoals Buitenhof, Tanthof, Voorhof, Vrijenban, TU-gebied en Kuyperwijk. Door hier de goede investeringen te doen, ontstaan meer evenwichtige, gevarieerde buurten met aantrekkelijke voorzieningen en openbare ruimte.

Kansen voor ontwikkeling liggen er in wat we ‘transformatiegebieden’ noemen. Het gaat om gebieden die gaan vernieuwen, zoals Schieoevers Noord, station Delft Campus, Nieuw Delft en de omgeving van het Reinier de Graaf ziekenhuis.

Delft Campus

Het gebied rond station Delft Campus biedt bijzondere mogelijkheden. De vernieuwing van het station en de spoorverdubbeling biedt de unieke kans om een nieuw ‘sub-centrum’ in Delft te maken. Dit kan een belangrijk vervoersknooppunt worden met daar omheen voorzieningen en ruimte voor wonen en werken. Dit kan ook ontwikkelingen in de omliggende gebieden aanjagen.

Hoofdwegen

Ook de brede hoofdwegen door de stad bieden kansen voor ontwikkeling. Door ruimte die nu alleen is bestemd voor (auto-)mobiliteit anders te gebruiken, ontstaan mogelijkheden om woningen en voorzieningen toe te voegen en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.