Kleuradvies

Delft heeft een eigen kleurenwaaier. Het stadslab Kleuren van Delft heeft deze waaier gemaakt. Doel van het stadslab is:

  • Oude vergeten kleuren tot leven brengen
  • Stimuleren van een grotere diversiteit in kleurgebruik
  • Samenhangend kleurbeeld maken van panden die bij elkaar staan.

Kijk voor meer informatie op Kleurenvandelft.nl.

60 kleuren

De Delftse kleurenwaaier bestaat uit 60 kleuren. De gemeente heeft een overzicht gemaakt van de toepassingsmogelijkheden. Dit maakt het voor eigenaren van panden in de binnenstad duidelijker hoe de kleurenwaaier te gebruiken. Naast de 60 kleuren staan in de lijst ook andere veel gebruikte kleuren voor monumenten.

Toepassing kleurenwaaier

In het ziet u welke kleur voor welk onderdeel van een gebouw u kunt gebruiken. Het is niet zo dat het schema automatisch leidt tot een kleurenvoorstel voor uw pand. Het is altijd belangrijk om te kijken naar de combinatie van de kleuren van de verschillende gebouwonderdelen. Neem voor meer informatie hierover contact op met de gemeente: monumenten@delft.nl.