Koninklijke onderscheiding

Kent u iemand die iets heel bijzonders heeft gedaan voor de samenleving? Dan kunt u die persoon voordragen voor een Koninklijke onderscheiding.

Voor wie?

Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan. Zoals vrijwilligerswerk. Of een uitzonderlijke prestatie in de sport, wetenschap of op het werk.

Wanneer iemand voordragen?

Gaat het om een uitreiking tijdens een bijzondere gebeurtenis? Zoals een jubileum of een afscheid? Dien uw aanvraag dan minimaal 6 maanden voor de uitreiking in.

Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding tijdens de Lintjesregen? Doe uw aanvraag dan voor 15 juni.

Hoe werkt het?

U draagt iemand voor op de website van de Kanselarij der Nederlandse Orden. Uw aanvraag komt terecht bij de woongemeente van de persoon die u voordraagt. De gemeente bekijkt uw verzoek. En beoordeelt of er voldoende aanleiding is om over te gaan tot de voordracht.

Welke onderscheiding?

Koninklijke onderscheidingen bestaan in verschillende soorten. En op verschillende niveaus. Het Kapittel voor de Civiele Orden beoordeelt wie welke onderscheiding krijgt.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de gemeente. Stuur een e-mail naar representatie@delft.nl. Of bel 14015.