Leerplicht

In Nederland hebben alle kinderen recht op onderwijs. Met een diploma heeft uw kind meer kans op een goede baan en een mooie toekomst.

Verplicht naar school

In de Leerplichtwet staat dat alle kinderen naar school moeten. Als ouder of verzorger bent u verplicht om uw kind in te schrijven op een school. En bent u ervoor verantwoordelijk dat uw kind ook echt naar school gaat.

Voor het eerst naar school

Kinderen moeten vanaf 5 jaar naar school. Dan geldt de volledige leerplicht. Dit betekent dat uw kind 5 dagen in de week naar school gaat. De leerplicht start op de eerste schooldag in de maand na de vijfde verjaardag. Wordt uw kind bijvoorbeeld op 7 april 5 jaar? Dan moet uw kind vanaf 1 mei naar school.

Tot wanneer?

De leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin iemand 16 jaar wordt. Daarna geldt de kwalificatieplicht. Tot ze 18 jaar zijn moeten jongeren onderwijs volgen als ze nog geen startkwalificatie hebben. Dit is een diploma voor havo, vwo of mbo niveau 2 of hoger. Het doel is om schooluitval tegen te gaan. Met een startkwalificatie hebben jongeren meer kans op een baan.

Voor wie?

De leerplicht geldt voor iedereen. Dus ook voor kinderen die:

  • niet de Nederlandse nationaliteit hebben
  • asiel hebben aangevraagd
  • illegaal in Nederland zijn

Voor kinderen die nog geen Nederlands spreken zijn er speciale internationale klassen. Hier volgen zij een uitgebreid taalprogramma totdat hun Nederlands goed genoeg is voor een gewone klas.

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar controleert of kinderen staan ingeschreven bij een school.