Lening Restauratiefonds Delft

Algemeen

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u voor restauraties en onderhoud een lening aanvragen uit het Restauratiefonds Delft. De lening vraagt u schriftelijk aan.

Beschrijving

Een lening van het restauratiefonds Delft vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente bepaalt voor welke kosten u een lening kunt krijgen. Voor leningen boven de € 10.000 ligt de rente van de lening 4% onder de marktrente. Met een minimum van 1,5%. Voor een lagere lening stelt de gemeente het rentepercentage per geval vast.

De looptijd ligt tussen de 5 en 15 jaar. Dit hangt af van het bedrag dat u leent. Meer informatie over de voorwaarden voor de lening vindt u in het infoblad.

Waarvoor mogelijk?

U kunt een lening aanvragen voor:

  • Onderhoudswerk zoals cascoherstel
  • Monumentale onderdelen herstellen
  • Normaal onderhoud zoals schilderwerk
  • Toegankelijk en bewoonbaar maken van een leegstaande woning boven een winkel of bedrijf

Duurzame maatregelen

Voor duurzame maatregelen kunt u ook een lening aanvragen. U moet dan wel tussen de € 10.000 en € 40.000 investeren aan onderhoud. Of aan maatregelen die energie besparen.

Elk monument is uniek

Voor elk monument zijn de stappen om te verduurzamen anders. De ingrepen moeten passen bij het monument. En mogen geen schade veroorzaken. Daarom zijn vaak energieadviseurs nodig die kennis hebben van monumenten. Bij het Nationaal Restauratiefonds kunt u subsidie krijgen voor het laten uitvoeren van een duurzaamheidsonderzoek aan uw monument.

Meer leningen 

Ook de provincie geeft leningen met lage rente uit het Cultuurfonds voor Monumenten via het Nationaal Restauratiefonds.

Voorwaarden

  • De kosten voor restauratie of onderhoud liggen tussen de € 5.000 en € 40.000.
  • U kunt in 15 jaar maximaal € 40.000 per pand lenen.
  • Keurt de gemeente uw aanvraag goed? Dan sluit u de lening af bij het SVn.

Verduurzamen

U kunt ook een lening aanvragen om uw monument te verduurzamen. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden:

Kosten

Lenen kost geld. Voor het afsluiten van een lening bij het SVn betaalt u kosten. Er zijn geen kosten voor uw aanvraag bij de gemeente.