Lening stimuleringsfonds stedelijke vernieuwing

Algemeen

Voert u werkzaamheden uit rond stedelijke vernieuwing? Dan kunt u een lening aanvragen bij het Stimuleringsfonds Stedelijke Vernieuwing. Dit is een lokaal fonds voor leningen met een lage rente.

Beschrijving

De lening vraagt u aan bij de gemeente, maar sluit u af bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Keurt de gemeente uw aanvraag goed? Dan krijgt u een toewijzingsbrief. Met deze brief kunt u uw lening aanvragen bij het SVn.

Waarvoor mogelijk?

U  kunt een lening aanvragen voor werkzaamheden die bijdragen aan een of meer van de volgende doelen:

 • Leefbaarheid en veiligheid verbeteren
 • Duurzame ontwikkeling bevorderen
 • Woon- en milieukwaliteit verbeteren
 • Economisch draagvlak versterken
 • Sociale samenhang bevorderen
 • Bereikbaarheid verbeteren
 • Kwaliteit van de openbare ruimte bevorderen
 • Op een andere manier zorgen voor structurele kwaliteitsverbetering van het stedelijk gebied

Zie de Verordening Stimuleringsfonds Stedelijke Vernieuwing voor meer informatie.

Voor wie?

De lening is voor Delftse collectieven. Dit zijn verenigingen, stichtingen of andere collectieven van initiatiefnemers zonder winstoogmerk.

Beschikbaar budget

Voor 2023 en 2024 is er voor de lening uit het stimuleringsfonds € 400.000 beschikbaar. Is het geld op? Dan kunt u geen lening meer krijgen.

Kosten

Er zijn geen kosten voor het aanvragen van de lening.

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden

Het Stimuleringsfonds Stedelijke Vernieuwing is een fonds dat de gemeente Delft in 2015 heeft aangemaakt bij het SVn. Het fonds is voor Delftse collectieven. En is om werkzaamheden voor stedelijke vernieuwing te stimuleren. Het fonds geeft leningen onder gunstige voorwaarden.

De voorwaarden staan in de verordening Stimuleringsfonds Stedelijke Vernieuwing. Het gaat om de volgende voorwaarden:

 • De gemeente toetst uw aanvraag aan de eisen van het gemeentelijk belang
 • Uw aanvraag voldoet aan de krediettoets van de SVn
 • U start de werkzaamheden binnen 6 maanden na het krijgen van de lening
 • U voert de werkzaamheden binnen 2 jaar na het krijgen van de lening uit
 • Na afloop van het werk stuurt u de facturen op.

Dat hoeft niet op detailniveau. U moet bij de aanvraag wel een omschrijving, toelichting en planning van de uit te voeren werkzaamheden meesturen. En een offerte of kostenbegroting van de werkzaamheden.

Binnen 2 weken na het indienen van uw aanvraag krijgt u een bevestiging van de gemeente. Is uw aanvraag niet volledig? Dan kunt u deze binnen 4 weken aanvullen.

Binnen 8 weken na het indienen van uw volledige aanvraag beslist de gemeente. Hierna begint de procedure bij het SVn. Dit duurt ongeveer 4 tot 6 weken. Na het aangaan van de leningsovereenkomst kunt u starten met de werkzaamheden.

Binnen 6 maanden na de toekenning van de lening door de gemeente moet u met de uitvoering van de (eerste) werkzaamheden beginnen. De werkzaamheden moet u vervolgens binnen 2 jaar na de toekenning van de lening volledig uitvoeren.

U kunt het geld krijgen door het insturen van een declaratieformulier. Stuur dit formulier na uitvoering van de werkzaamheden met de bijbehorende (verzamel)facturen naar de gemeente.

Daarna krijgt u binnen enkele weken het geld van de SVn.

De rente op uw lening is gelijk aan het rentepercentage van de Bank Nederlandse Gemeente op het moment van toewijzen van de lening. Met een minimum van 1%.

Krijgt u een lening van minder dan € 100.000? Dan is de looptijd 10 jaar.

Is uw lening € 100.000 of meer? Dan is de looptijd maximaal 15 jaar. Dit kan ook minder dan 15 jaar zijn. Maar niet minder dan 10 jaar.

De hoogte en looptijd van de lening legt de gemeente altijd in overleg met u vast.

U kunt uw lening altijd geheel of gedeeltelijk boetevrij aflossen. Aflossen kan vanaf een bedrag van minimaal € 250.

Voor de stimuleringslening geldt een minimum van € 10.000 en een maximum van € 200.000 per aanvraag. Dit geldt zolang de gemeente nog genoeg budget voor de lening heeft.

De stimuleringslening kunt u niet combineren met andere vormen van financiële steun.

Krijgt u voor een deel van de werkzaamheden al financiële steun via andere regelingen? Dan kunt u voor dit deel geen stimuleringslening krijgen.

Alleen voor een stimuleringslening hoger dan € 25.000 heeft u hypothecaire nodig. Bij leningen met een lager bedrag hoeft dit niet. Maar de gemeente kan hiervan afwijken.