Lucht- en geluidskwaliteit

Luchtkwaliteit

Wilt u weten hoe schoon de lucht in uw buurt is? Op de website van het RIVM ziet u een kaart met de luchtkwaliteit in Delft.

Geluidsmeting in de stad

In de binnenstad hangen geluidsmeters. Op de plattegrond geluidsmeters ziet u waar deze hangen. En hoeveel geluid deze meten. De metingen geven de huidige geluidsbelasting weer. Als u op de meting klikt, ziet u 2 grafieken. Dit zijn de metingen van de afgelopen 4 en 24 uur.

Actieplan geluid

In plan ziet u hoe de gemeente geluidhinder in de stad wil aanpakken.

Verbeteren

In het actieplan staan een aantal maatregelen. Deze maatregelen zijn op basis van de geluidsituatie in Delft. En de ontwikkelingen die de gemeente verwacht. Met het actieplan wil de gemeente het huidige goede kwaliteitsniveau in stand houden. En verbeteren waar dat nodig is.

Geluidkaarten

Op de geluidkaarten ziet u hoeveel geluid het verkeer en de industrie in Delft maken.