Maria Duystlaan

De Montessorischool Jan Vermeer aan de Maria Duystlaan is aan vernieuwing toe. Dit geldt ook voor het Zwem- en Squashcentrum aan de Clara van Sparwoudestraat. Zij krijgen allebei een nieuwe plek in het gebied. Het nieuwe zwembad vervangt zowel het Zwem- en Squashcentrum als het Sportfondsenbad aan de Weteringlaan.

Daarnaast komen er ongeveer 70 nieuwe appartementen in het gebied. Die zijn in 2026 klaar. En de Clara van Sparwoudestraat wordt een openbaar plein.

Nieuwe plek

De gemeente wil de nieuwe school bouwen op de plek van het Zwem- en squashcentrum. En het nieuwe zwembad op de plek waar nu de school staat.

Gebouw Wanneer klaar?
Nieuw schoolgebouw 2023
Nieuw zwembad 2026

Keuze voor de plek

De gemeente heeft gekozen dat het Zwem- en Squashcentrum aan de Maria Duystlaan komt. Het gebied ligt namelijk centraal in de stad. Het nieuwe sportcentrum brengt sport en bewegen op deze plek terug in de stad. En het zorgt voor meer openbaar groen in het gebied.

Kansen voor de omgeving

De school en het zwembad veranderen van plek. Dit biedt kansen om ook de omgeving te ontwikkelen. Welke kansen dat zijn, onderzoekt de gemeente graag met inwoners en andere belanghebbenden. Zoals schoolbesturen, Sportfondsen Delft, woningcorporaties en ondernemers.

Inloopavond 1 november

Op 1 november 2022 organiseerde de gemeente een inloopavond over alle projecten.

    In gesprek met bewoners

    In juni 2019 was er een informatieavond. Daarna hebben 54 bewoners van de Maria Duystlaan een vragenlijst ingevuld. De bewoners gaven aan welke onderwerpen zij belangrijk vinden bij de ontwikkelingen in het gebied. Dit zijn groen, wonen, de uitstraling van de gebouwen en verkeer.

    Eind oktober 2019 is de gemeente in gesprek gegaan met bewoners. Hierbij ging het om de architectuur, verkeer en parkeren en de inrichting van de openbare ruimte. De gesprekken leverden veel informatie op. Deze heeft de gemeente meegenomen in het ontwikkelplan.

    Ontwikkelplan

    De gemeente heeft een ontwikkelplan laten maken. Dit gebeurde samen met Librijn (Jan Vermeerschool), Sportfondsen, Herman Broerenschool, Vestia en DUWO. In het plan staan de ontwikkelingen op de lange termijn.