Martina Huijsmans

Martina Huijsmans (D66) is wethouder Financiën, Ruimtelijke ordening en Mobiliteit. Daaronder vallen Financiën en deelnemingen, Ruimtelijke ordening, Mobiliteit, Stedelijk programmeren, Omgevingswet, Gebiedsontwikkeling, Vergunningen, Dienstverlening en digitalisering.

Video

Wethouder Huijsmans stelt zich in een korte video aan u voor.

Contact met de wethouder

Heeft u een vraag over een onderwerp die tot het werkgebied van wethouder Huijsmans hoort? Stuur de wethouder een e-mail: mhuijsmans@delft.nl. Of bel 14015.

Rechtenvrije foto's

Nevenfuncties wethouder Martina Huijsmans

Bestuursfuncties voortkomend uit de functie van wethouder:

Functie Organisatie
Lid Algemeen Bestuur Bedrijfsvoering Delft-Rijswijk
Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)
Lid Algemeen Bestuur Regionale Belasting Groep (RBG)
Lid Algemeen Bestuur Avalex (afval)
Lid Dagelijks Bestuur Vereniging Deltametropool
Lid Bestuurscommissie Va Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Aandeelhouder BNG
Aandeelhouder Delft Support
Aandeelhouder Evides
Aandeelhouder Parkeren Delft
Aandeelhouder Stedin
Aandeelhouder Werkse!