Bodeminformatie aanvragen

Als makelaar, taxateur of particulier kunt u online informatie aanvragen over mogelijke vervuiling van de bodem op een bepaald perceel en of er mogelijk een ondergrondse tank aanwezig is

Beschrijving

Inloggen doet u met DigiD of uw burgerservicenummer. Bedrijven loggen in met eHerkenning. Betalen kan via creditcard of iDEAL. Na uw aanvraag ontvangt u de informatie binnen 5 werkdagen.

Let op: dit product is niet toereikend voor het uitvoeren van (historisch) bodemonderzoek.

Waarom nodig?

De informatie is belangrijk voor kopers van onroerende goederen vanwege de informatieplicht van de verkopers en de onderzoeksplicht van de kopers. Soms kan eventuele bodemvervuiling de mogelijkheden voor het gebruik van het perceel beperken.

Welke informatie?

De bodeminformatie bestaat uit:

  • uitgevoerde bodemonderzoeken op of in de directe omgeving van het adres waarover informatie wordt gevraagd
  • eventueel aanwezige ondergrondse brandstoftanks
  • informatie over mogelijke bodemvervuilende bedrijfsactiviteiten op dat adres
  • achtergrondkwaliteit in de bodem van het deel van de stad waarin het adres ligt

Kosten 2021

  • Bodeminformatie aanvragen: € 54,87 (inclusief BTW) per adres