Grond, bagger of bouwstoffen melden

Gebruikt u voor een (bouw)project grond, baggerspecie of steenachtige bouwstoffen? Of gaat u deze tijdelijk grond of bagger opslaan? Dan moet u dit meestal melden bij het Meldpunt Bouwkwaliteit van Rijkswaterstaat.

Beschrijving

Grond of bagger

U moet een melding doen voor grond of bagger die:

  • weer onderdeel gaat uitmaken van de bodem en voldoet aan de toepassingseisen van de Nota bodembeheer
  • u gebruikt voor grootschalige bouw- en wegconstructies (wegen, spoorwegen, geluidswallen enz)
  • u tijdelijk opslaat
  • van buiten de gemeentegrens komt (ongeacht het volume)

U hoeft geen melding te doen voor het gebruik van schone grond of bagger waarvan het volume kleiner is dan 50 m³. 

Bouwstoffen

Voor het toepassen van bouwstoffen die aan de kwaliteitseisen voldoen (milieuhygiënische verklaring) is meestal geen melding nodig. U hoeft alleen een melding te doen bij het:

  • toepassen van IBC-bouwstoffen vanaf 5.000 m³
  • hergebruiken van bouwstoffen zonder bewerking onder dezelfde condities en door dezelfde eigenaar

Het tijdelijk opslaan van bouwstoffen is niet toegestaan.

IBC-bouwstoffen

Meld het gebruik van IBC-bouwstoffen uiterlijk een maand van tevoren. Dit zijn bouwstoffen die de maximale emissiewaarden overschrijden en die u niet zonder isolatie-, beheers- en controlemaatregelen mag toepassen. 

Alleen voor bedrijven

De meldplicht geldt alleen voor bedrijven die grond, bagger of bouwstoffen gaan gebruiken of opslaan. De eigenaar van de locatie doet de melding, of een gemachtigde persoon zoals een aannemer of adviesbureau. Particulieren hoeven geen melding te doen.

Toezicht

De Omgevingsdienst Haaglanden houdt toezicht op het gebruik en de opslag van de grond, bagger en bouwstoffen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst via toezicht@odh.nl.

Hoelang duurt het?

Het Meldpunt Bodemkwaliteit stuurt uw melding door naar de gemeente. Deze handelt uw melding binnen 5 werkdagen af. Voor IBC-meldingen geldt een termijn van 1 maand. U ontvangt een e-mail als uw melding akkoord is of als er nog aanvullende informatie nodig is.

Kosten

Er zijn geen kosten.