Warmteplan

Elke gemeente in Nederland maakt een plan om voor 2050 aardgasvrij te worden. Ook de gemeente Delft maakt een warmteplan.

Wat staat er in het warmteplan?

In het Delftse warmteplan staat hoe we de stad op een duurzame manier kunnen verwarmen. Dus zonder aardgas, kolen of olie. Dit gebeurt stap voor stap, tussen nu en 2050. 

Er zijn diverse mogelijkheden die per wijk of per buurt verschillen. Hoe oud zijn de woningen en bedrijven? Staan er flats of vrijstaande woningen? Is er in de buurt een warmtebron? In het plan staat wat voor elke buurt de beste vervanger voor het aardgas is. En welke buurten tussen nu en 2030 als eerste van het aardgas af gaan.

Hoe staat het ervoor?

Van 20 juli tot en met 13 september 2021 kon u het ontwerp Warmteplan Delft 2021 inzien. En er uw reactie op geven. De gemeente heeft 21 reacties gekregen. Die heeft de gemeente beantwoord in de Nota Zienswijzen. Ook heeft de gemeente het warmteplan op enkele punten aangepast.

Op 12 oktober 2021 heeft het college de Nota Zienswijzen en het warmteplan vastgesteld.

De gemeenteraad bespreekt het warmteplan op 2 december 2021 in de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Verkeer. En neemt hierover op 16 december 2021 een besluit.

Uitvoeringsplan

Na het vaststellen van het warmteplan maakt de gemeente voor elke buurt een uitvoeringsplan. In het uitvoeringsplan staan:

  • Specifieke technieken, maatregelen en kosten per buurt
  • Welke concrete ondersteuning de gemeente kan bieden. Zoals advies over energie en financiële regelingen.
  • Concrete planning

De gemeente maakt het uitvoeringsplan in overleg met de bewoners. En andere belanghebbenden uit de buurt. Dit duurt ongeveer 2 of 3 jaar. Daarna volgt de daadwerkelijke uitvoering.

Stadsgesprek 19 mei

Op woensdag 19 mei 2021 was er opnieuw een stadsgesprek over het warmteplan. Tijdens deze online bijeenkomst praatte de gemeente aanwezigen bij over de voortgang van het warmteplan.

Stadsgesprekken februari

Op 16 en 17 februari 2021 heeft de gemeente online stadsgesprekken gehouden over het warmteplan. Tijdens deze bijeenkomsten presenteerde de gemeente welk energiesysteem voor welke buurt het meest voor de hand ligt. En welke resultaten er uit de enquête over Delft aardgasvrij zijn gekomen. Deelnemers konden tijdens de bijeenkomsten vragen stellen.

Zie ook