Warmteplan

Elke gemeente in Nederland maakt een Warmteplan om vóór 2050 aardgasvrij te zijn. Ook Delft heeft een Warmteplan gemaakt. Hierin staat hoe we de stad op een duurzame manier kunnen verwarmen. 

Op 16 december 2021 heeft de gemeenteraad het Warmteplan Delft 2021 goedgekeurd. Daarna heeft de gemeente na uitgebreid onderzoek besloten dat de Multatulibuurt de eerste aardgasvrije buurt van Delft wordt.

Wat staat er in het Warmteplan?

In het Delftse Warmteplan staat hoe we de stad stap voor stap duurzaam kunnen verwarmen. Dus, zonder aardgas, kolen of olie. 

Diverse mogelijkheden

Er zijn diverse mogelijkheden. Die kunnen per wijk of per buurt verschillen. Dit hangt af van verschillende factoren. Hoe oud zijn de woningen en bedrijfspanden? Staan er flats of vrijstaande woningen? Is er in de buurt een warmtebron?

In het Warmteplan staat wat voor elke buurt de beste vervanger voor aardgas is. En welke buurten tussen nu en 2030 als eerste van het aardgas af kunnen. En welke buurten tussen 2030 en 2050.

Eerste inzicht

Het Warmteplan geeft hiermee een eerste inzicht in de mogelijkheden om over te stappen op duurzame warmte. Het is geen plan dat helemaal vast ligt. Het geeft wel een beeld van hoe Delft er in 2050 uit kan zien. Mochten er in de komende jaren nieuwe technieken, inzichten, innovaties en/of initiatieven komen? Dan kunnen we dit beeld aanpassen en/of aanvullen.

Wat en wanneer?

Op de kaart ziet u of uw woning/buurt vóór of na 2030 van het aardgas af gaat. U ziet hier ook welke verwarmingsmethode de beste vervanger voor aardgas in uw buurt is. Denk bijvoorbeeld aan een warmtepomp.

Wat kunt u nu al zelf doen?

Benieuwd wat u nu al zelf kunt doen? Bekijk de tips om u voor te bereiden op een woning zonder aardgas.

Multatulibuurt als eerste aardgasvrij

Voor het Warmteplan onderzocht de gemeente welke buurt(en) het makkelijkst kunnen starten om van het aardgas af te gaan. In totaal zijn er 13 Delftse buurten die voor 2030 kunnen starten. De Multatulibuurt is de buurt waar de gemeente als eerste start met een warmte-uitvoeringsplan.

Samen met de buurt

Samen met bewoners, bedrijven en woningcorporaties kijkt de gemeente stap voor stap wat er moet gebeuren. En welke kansen er liggen. Samen met de buurt maken we afwegingen om tot een uitvoeringsplan te komen. Uitgangspunt hierbij is dat nieuwe, schone energie voor iedereen betaalbaar moet zijn.

Uitvoeringsplan

In elk uitvoeringsplan, dus per buurt, komen de volgende punten aan bod:

  • Specifieke technieken, maatregelen en kosten per buurt.
  • Andere verbeteringen voor de buurt die op dezelfde tijd kunnen gebeuren. Denk aan rioolwerkzaamheden, de (her)inrichting van de buitenruimte en het aanbrengen van (meer) groen.
  • Welke concrete ondersteuning de gemeente biedt. Zoals advies over isolatie, energie en financiële regelingen.
  • Concrete planning.

Zorgvuldigheid

Een buurt van het aardgas afhalen en aansluiten op een andere warmtebron vraagt om een goede voorbereiding. Het opstellen van een uitvoeringsplan duurt ongeveer 2 tot 3 jaar. De uitvoering neemt daarna ook meerdere jaren in beslag. Met de waardevolle kennis die de gemeente nu in de Multatulibuurt op gaat doen, is het doel om de rest van Delft versneld van het aardgas af te halen.

Vragen

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar energie@delft.nl.

Delftenaren dachten mee

Het Warmteplan heeft de gemeente niet alleen gemaakt. Veel betrokken Delftenaren dachten tijdens meerdere participatiebijeenkomsten actief mee. Tijdens die bijeenkomsten konden Delftenaren vragen stellen en ideeën en standpunten delen.

  • In 2018 organiseerde de gemeente drie openbare inloopavonden.
  • In 2021 waren er stadsgesprekken.
  • In februari 2021 presenteerde de gemeente welk energiesysteem voor welke buurt het meest voor de hand ligt. En de resultaten uit de enquête over Delft aardgasvrij.
  • In het stadsgesprek van mei 2021 praatte de gemeente aanwezigen bij over de voortgang van het warmteplan.

Input uit deze bijeenkomsten en de enquête: