Lucht- en geluidskwaliteit

Luchtkwaliteit

Wilt u weten hoe schoon de lucht in uw buurt is? Op de website van NSL monitoring ziet u de luchtkwaliteit in Delft en een overzicht van projecten en maatregelen op dit gebied.

Geluidsmeting in de stad

In de binnenstad hangen geluidsmeters. Op de plattegrond geluidsmeters ziet u waar deze hangen en hoeveel geluid er wordt gemeten. De metingen geven de huidige geluidsbelasting weer. Als u op de meting klikt, ziet u 2 grafieken. Die geven de metingen van de afgelopen 4 en 24 uur weer.

Actieplan geluid

Op 3 november 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders het Actieplan geluid 2020-2022 vastgesteld. Het actieplan is een plan van aanpak van geluidshinder in de stad.

Verbeteren

In het actieplan staan een aantal maatregelen. Deze maatregelen zijn op basis van de geluidsituatie in Delft. En de ontwikkelingen die de gemeente verwacht. Met het actieplan wil de gemeente het huidige goede kwaliteitsniveau in stand houden. En verbeteren waar dat nodig is.

Geluidkaarten

Op de geluidkaarten ziet u hoeveel geluid het verkeer en de industrie in Delft maken.