Milieuzone

De gemeente Delft wil de luchtkwaliteit in de stad verbeteren. De milieuzone ten zuidoosten van de binnenstad draagt hier voor een belangrijk deel aan bij. In dit gebied mogen alleen schone vrachtauto's rijden.

Eisen voor vrachtauto's

De milieuzone geldt voor vrachtauto's met een totaalgewicht van meer dan 3.500 kg. Deze vrachtauto's mogen alleen in de milieuzone rijden als zij:

  • een dieselmotor emissieklasse euro 6 of hoger hebben
  • op een andere brandstof dan diesel rijden

Vrachtauto's die hier niet aan voldoen kunnen een boete krijgen.

Dagontheffing

Voldoet uw vrachtauto niet aan de eisen voor de milieuzone? Vraag dan een dagontheffing aan op de website van ParkerenDelft.

Langdurige ontheffing

Kunt u aantonen dat u een geschikte vrachtauto voor de milieuzone heeft gekocht? Maar dat u deze nog niet geleverd heeft gekregen? Dan kunt u een langdurige ontheffing aanvragen. Dit is mogelijk voor ieder nieuw voertuig dat u heeft besteld. U moet wel aantonen dat u een nieuw voertuig heeft besteld. Met een verklaring van de levertijd.

Bent u (financieel) niet in staat om een geschikte vrachtauto te kopen? En komt uw bedrijf in gevaar omdat u niet meer in de milieuzone mag rijden? Dan kunt u ook een langdurige ontheffing aanvragen. U moet wel aangeven waarom u niet aan de regels kunt voldoen. De gemeente kan hiervoor om bewijsstukken vragen.

Kosten

Kosten 2023 
Dagontheffing€ 27,90
Langdurige ontheffing€ 133,15
Kosten 2024 
Dagontheffing€ 28,75
Langdurige ontheffing€ 137,25

Controleer uw kenteken

Twijfelt u of uw voertuig in de milieuzone mag? Of dat u een bijzonder voertuig heeft waarvoor u automatisch een ontheffing krijgt? Kijk op de website van het Expertisecentrum Milieuzones voor de kentekenchecker. Hier ziet u meteen of uw vrachtauto in de zone mag rijden.