Mobiliteitsplan

De gemeente heeft een mobiliteitsplan opgesteld. Hierin staat welke kant we in 2040 in Delft opgaan op het gebied van mobiliteit en verkeer.

Waarom een mobiliteitsplan?

In de komende jaren komen er meer mensen in Delft wonen en werken. Steeds meer mensen zullen zich in en naar de stad verplaatsen. Te voet, op de fiets, met het openbaar vervoer en de auto. Met andere woorden, de mobiliteit neemt toe. En wellicht verandert in de toekomst ook het gebruik en bezit van vervoersmiddelen. 

Hoe gaan we ons verplaatsen? Hoe gaan we om met parkeren? Wat doen we voor voetgangers? Hoe zetten we innovaties en duurzaamheid in het vervoer in? Welke projecten zijn nodig? Op deze vragen geeft het mobiliteitsplan antwoord.

Samen met de stad

De gemeente heeft het mobiliteitsplan opgesteld op basis van onderzoek en nieuwe inzichten. En in samenspraak met Delftenaren en partners in de stad. De gemeente is de stad ingegaan om op te halen hoe Delftenaren aankijken tegen mobiliteit. En wat zij belangrijk vinden in de stad en de woon- en leefomgeving.

Leefbaar, veilig en bereikbaar

Een nieuwe inrichting van mobiliteit vraagt oplossingen op maat. We kunnen in de hele stad niet hetzelfde doen. De binnenstad vraagt een hele andere aanpak dan een bedrijventerrein. De rode draad van het plan is echter dat Delft leefbaar en bereikbaar blijft.

Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft op 28 januari 2021 definitief ingestemd met het mobiliteitsplan. De raad heeft kritisch meegekeken. De gemeente heeft de opmerkingen en aanvullingen van de raad in het plan verwerkt.