Nadeelcompensatie

Algemeen

Bent u onevenredig benadeeld door de gemeente? Of heeft u schade door een besluit of handeling van de gemeente? Dan kunt u compensatie aanvragen.

Beschrijving

De gemeente kan een besluit nemen die sommige mensen of organisaties onevenredig benadeelt. Maar voor de rest van de stad een voordeel oplevert. Bijvoorbeeld als er werkzaamheden in uw straat zijn die lang duren. En klanten uw bedrijf hierdoor slecht kunnen bereiken.

De gemeente doet dan niets wat volgens de wet niet mag. Maar het is misschien niet redelijk dat u de financiële nadelen alleen opvangt. In dat geval kunt u compensatie aanvragen.

Hoelang duurt het?

Binnen 2 weken na uw aanvraag krijgt u een brief. In deze brief staat hoe de gemeente uw aanvraag verder afhandelt.

Kosten 2023

  • Nadeelcompensatie aanvragen: € 169,05