Nadeelcompensatie

Algemeen

Bent u door het wijzigen van een bestemmingsplan onevenredig benadeeld door de gemeente? Of heeft u schade door een besluit of handeling van de gemeente? Dan kunt u compensatie aanvragen.

Beschrijving

De gemeente kan een besluit nemen dat sommige mensen of organisaties onevenredig benadeelt. En juist voor de rest van de stad een voordeel oplevert. Bijvoorbeeld als werkzaamheden in uw straat lang duren en u hierdoor slecht bereikbaar bent. Of als de gemeente een omgevingsplan wijzigt voor de aanleg van een weg. En dit zorgt dat uw huis of bedrijf minder waard wordt.

De gemeente doet in dit geval niets dat volgens de wet niet mag. Maar het is misschien niet redelijk dat u de financiële nadelen alleen draagt. U kunt dan compensatie aanvragen.

Hoelang duurt het?

Binnen 2 weken na uw aanvraag krijgt u een brief. In deze brief staat hoe de gemeente uw aanvraag verder afhandelt.

Voorwaarden

  • Het moet gaan om een rechtmatig besluit of handelen van de gemeente. Bijvoorbeeld een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan of omgevingsplan. Of een omgevingsvergunning die toestemming geeft voor het afwijken van dit plan. Het kan ook gaan om een ander soort besluit, zoals een wegafsluiting. Ook werkzaamheden van de gemeente kunnen voor schade zorgen.
  • Het is onredelijk als de schade voor uw eigen rekening blijft. Het kan zijn dat de schade een normaal eigen risico of ondernemersrisico is. De gemeente zal de schade dan niet vergoeden.
  • U bent niet op een andere manier verzekerd tegen de schade waarvoor u compensatie aanvraagt bij de gemeente.
  • U kunt pas compensatie aanvragen als het besluit van de gemeente onherroepelijk is. Dit betekent dat er tegen het besluit geen bezwaar of beroep meer mogelijk is.
  • Vraag de compensatie aan binnen 5 jaar nadat het besluit onherroepelijk is geworden. Daarna is compensatie niet meer mogelijk.

Oud en nieuw recht

Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet en de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten. Is uw schade van na 1 januari 2024? Dan handelt de gemeente uw schade volgens deze regelingen af.

Schade vóór 2024

Is de schade van vóór 1 januari 2024? Dan handelt de gemeente uw schade volgens het oude recht af. Dit geldt voor de volgende situaties:

  • De schade komt door een bestemmingsplan dat van kracht werd vóór 1 januari 2024. Of dat vóór 1 januari 2024 ter inzage lag en de gemeenteraad daarna heeft vastgesteld. Het oude recht geldt dan nog 5 jaar vanaf het moment dat het bestemmingsplan van kracht wordt. 
  • De schade komt door een omgevingsvergunning die onherroepelijk werd vóór 1 januari 2024. Of die voor die datum is aangevraagd en na 1 januari 2024 onherroepelijk is geworden. Het oude recht geldt dan tot 5 jaar na het vaststellen van het besluit om de vergunning te verlenen.
  • De schade komt door een ander besluit of handeling. Het oude recht blijft dan gelden als de gemeente het besluit vóór 1 januari 2024 heeft bekendgemaakt. Of als de gemeente de handeling vóór 1 januari 2024 heeft uitgevoerd.

Kosten 2024

Nieuw recht (schade na 1 januari 2024)

Compensatie aanvragen€ 500

Na uw aanvraag krijgt u een betaalverzoek. Maak het geld daarna binnen 4 weken over. Keurt de gemeente uw aanvraag (deels) goed? Dan krijgt u dit geld terug, anders niet.

Oude recht (schade vóór 1 januari 2024)

Schade door bestemmingsplan of omgevingsplan (voorheen planschade)€ 300
Schade door ander besluit of handeling€ 169