Natuur- en milieuorganisaties

In Delft zijn verschillende organisaties voor natuur en milieu. Zij dragen elk met hun activiteiten bij aan het natuurvriendelijker en duurzamer maken van Delft en omgeving.