Nieuw riool Tanthof-Oost

De gemeente vervangt een deel van het riool in Tanthof-Oost. Daarna richt de gemeente de straten en stoepen in. Het werk aan het riool duurt tot in het najaar van 2024. Ook zijn er werkzaamheden aan leidingen voor gas en water.

Waar?

Het werk vindt plaats in de Vogelbuurt West, ten noorden van de busbaan.

Nieuw riool

Het bestaande riool is oud en aan vervanging toe. Er komt een nieuw riool voor vuil water en een nieuw riool voor regenwater. Regenpijpen die nu nog op straat uitkomen, krijgen een aansluiting op het regenwaterriool. Hierdoor is het mogelijk om meer regenwater af te voeren. En het voorkomt overlast van te hoog of te laag grondwater.

Straten en stoepen

Als het nieuwe riool klaar is, vervangt de gemeente de stenen van straten en stoepen. De parkeervakken krijgen speciale stenen. Hier kan het regenwater goed doorheen zakken.

Meer groen

De gemeente wil meer groen in Tanthof-Oost. Daarom komen er extra bomen en struiken. Zo kan het regenwater beter in de bodem zakken. Ook zorgt groen voor verkoeling op warme dagen.

Wilt u thuis ook aan de slag? Bijvoorbeeld met het afkoppelen van de regenpijp? Of het plaatsen van een regenton of geveltuin? Meer informatie en tips vindt u op de website van de Klimaatmaat.

Verkeerssituatie

De verkeerssituatie in de wijk wordt anders. Zodat die beter past bij de huidige maximumsnelheid van 30 km/uur. Voetgangers krijgen meer ruimte. De bussluis in de Lepelaarstraat wordt fietspad.

Ontwerp

In april 2022 konden bewoners meedenken over de nieuwe inrichting van de buitenruimte in Tanthof-Oost. De gemeente kreeg veel reacties. De meeste reacties heeft de gemeente verwerkt in een aangepast ontwerp. Ook dit heeft de gemeente met de bewoners gedeeld.

Uitvoering werk

Aannemer Van Gelder voert het werk in fases uit. Zo proberen we de overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken. Ook kunnen hulpdiensten en Avalex er dan altijd bij. U krijgt een brief van de aannemer als het werk in uw straat begint. Dit gebeurt een paar weken van tevoren. De aannemer neemt ook contact op bij bijzonderheden.

Volg het project

U kunt het project ook volgen via de Delft Bouwapp. Download de app gratis via de Apple App store of via Google Play. Zoek in de app op 'Nieuw riool in Tanthof-Oost'. Als u het sterretje aanklikt, volgt u het project. U krijgt dan een bericht als er nieuwe informatie is. In de app kunt u onder contact ook een melding doen of een idee doorgeven.