Nieuwbouw scholen

De basisscholen van stichtingen Laurentius, Librijn en SCO Delft krijgen 3 nieuwe schoolgebouwen. Dat heeft het college van B en W begin 2022 besloten. De bestaande gebouwen voldoen niet meer aan de huidige en toekomstige eisen voor onderwijs.

Aantal Locatie Scholen
2 scholen Tanthof-West (Bikolaan) Laurentius en SCO Delft
1 school Tanthof-Oost (Lepelaarstraat) Librijn

Op de nieuwe locaties is ook ruimte voor de kinderopvang en een (gedeelde) gymzaal.

Planning

De planning is dat vanaf 2026 de nieuwe scholen gefaseerd worden opgeleverd. Het participatietraject krijgt begin 2023 verder vorm. 

3 scholen

Het aantal leerlingen in de wijk Tanthof daalt de laatste jaren sterk. In de wijk zijn daarom minder basisscholen nodig. De gemeente en de schoolbesturen hebben dan ook besloten om terug te gaan van 6 naar 3 scholen. Dit maakt de scholen meer levensvatbaar. En het vermindert leegstand.

Geen centraal complex

Eerst zocht men naar 1 centrale locatie voor de 3 nieuwe schoolgebouwen. De beoogde locatie, Abtswoude/Kalfjeslaan, was ruimtelijk wel geschikt. Maar de financiële, juridische en planologische risico’s waren te groot. In juli 2021 zette het college definitief een streep door dit plan.

Klankbordgroep

De gemeente en de schoolbesturen stellen samen een klankbordgroep op. Omwonenden en betrokken partijen krijgen een uitnodiging om aan deze groep deel te nemen.

Meer informatie