Nieuwe parkeren

De gemeenteraad heeft op 9 juli 2020 ingestemd met een nieuwe kijk op parkeren. Op deze pagina leest u meer deze zogeheten parkeertransitie.

Kiezen voor ruimte

Delft is een compacte stad. Waarin veel moet gebeuren op een beperkt aantal vierkante meters. De komende jaren gaat Delft groeien en wordt het nog drukker. Hoe zorgen we dan dat de stad leefbaar, bereikbaar en economisch gezond blijft? Door te kiezen in hoeveel ruimte geparkeerde auto’s op straat krijgen. Zo blijft de stad aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Minder auto's op straat

In de binnenstad en in sommige omliggende wijken is het erg druk op straat. Autoverkeer en geparkeerde auto's nemen veel van de schaarse ruimte in beslag. Dat beïnvloedt de leefbaarheid. Er blijft minder ruimte voor groen, spelen of verblijven over. De gemeente wil daarom meer geparkeerde auto’s in de parkeergarages en minder op straat. Dit geeft mogelijkheden om de vrijgekomen ruimte aantrekkelijker in te richten. Hoe dat precies gebeurt, staat nog niet vast. Daarover gaat de gemeente graag in gesprek met bewoners en andere belanghebbenden.

Meer auto's in de garages

Graag zien we dat meer automobilisten hun auto in de parkeergarage parkeren. Daarom is het parkeren op straat duurder, € 4,50 per uur. En kunnen bewoners een plek in de garages aanvragen. Zoals bewoners van de binnenstad en van de van de straten in parkeergebied C, direct naast de Prinsenhofgarage. Zij hebben de optie om hun auto voortaan niet meer op straat, maar in de garage te parkeren. Het tarief voor het bewonersparkeren in de garages is daarvoor verlaagd. Naar € 300 per jaar voor de eerste auto en € 500 per jaar voor de tweede en volgende auto.

Veel bewoners maken hier al gebruik van. Zo ontstaat meer ruimte om fijn te wonen. Maar er zijn nog voldoende vrije plekken in de parkeergarages om meer bewoners hier te laten parkeren. De gemeente hoopt dat de komende tijd meer mensen de overstap van straat naar de garages maken.

Parkeerproblemen voorkomen

In grote delen van de stad is parkeren gratis. Dat blijft voorlopig ook zo. In wijken waar nog geen parkeerproblemen te verwachten zijn, verandert nu nog niets. Door het invoeren van betaald parkeren is beter te sturen op wie, waar en wanneer parkeert. Maar betaald parkeren komt er alleen als het naar verwachting steeds moeilijker wordt om een parkeerplek te vinden. 

In 2021 gebeurde dit bijvoorbeeld in de Wippolder. De komende jaren speelt het in en rondom gebieden die in ontwikkeling zijn. Zoals Schieoevers, Delft Campus, Nieuw Delft en de Reinier de Graafweg. Als er niets gebeurt, stijgt de parkeerdruk hier verder. Dat zorgt voor minder parkeerruimte voor bewoners en ondernemers die hier wonen en werken. Maar ook minder ruimte voor bijvoorbeeld wonen, vergroenen, ondernemen en ontspannen. 

Anders parkeren bij nieuwe gebieden

Delft is in ontwikkeling. Door het aantal parkeerplaatsen op straat terug te dringen, ontstaat er door de hele stad heen meer ruimte voor andere belangrijke zaken. Zoals het bouwen van nieuwe woningen. Bij nieuwbouw komen er woningen met minder of soms zelfs geen parkeerplaatsen. Geschikt voor Delftenaren die niet allemaal een eigen auto bezitten. Maar fietsen, lopen, het OV gebruiken of een auto delen met de buurt.

De gemeente geeft veel minder of geen parkeervergunningen uit voor nieuwe bewoners en werknemers om te parkeren op straat. Dit zorgt ervoor dat er geen overlast in de omgeving ontstaat. En het helpt bij het maken van gezonde en leefbare wijken! 

Duidelijkheid op straat

Vaak wisten bezoekers van Delft niet waar ze aan toe waren. ‘Waar en wanneer mag ik parkeren? Mag ik hier betaald parkeren of is dit alleen voor vergunninghouders? Op welke tijden moet ik betalen?’

De gemeente kiest voor een eenduidige, heldere regeling voor iedereen. Daarom hebben alle parkeergebieden rond de binnenstad (de schil) dezelfde tijden voor betaald parkeren. Maandag t/m zaterdag van 12.00 - 24.00 uur. In de overige gebieden worden de tijden maandag t/m zaterdag van 12.00 - 20.00 uur.

Mix-parkeren

Ook heeft de gemeente overal het zogeheten mix-parkeren ingevoerd. Dan kunnen automobilisten op alle parkeerplaatsen betaald of met een vergunning parkeren. En ontstaan hier geen misverstanden over. Een hoger tarief voor parkeren op straat zorgt ervoor dat het niet drukker wordt op straat met geparkeerde auto’s. 

ParkerenDelft

Kijk voor meer informatie over parkeren in Delft op de website van ParkerenDelft.